Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 31η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:…

 

            Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών στην υποβολή πρότασης “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου) θεματική περιοχή “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”.

Θέμα 2ο

Παράταση προθεσμίας του έργου: Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός Διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2013)”

Θέμα 3ο

Παράταση προθεσμίας του έργου: “Ύδρευση οικισμού Ποντινής”

Θέμα 4ο

Παράταση προθεσμίας του έργου: “Διαμόρφωση ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς”

Θέμα 5ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ εκτέλεσης του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Κυδωνιών Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών”

Θέμα 6ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών πόλης Γρεβενών (έτους 2014)”

Θέμα 7ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφορών οδών ορεινών κοινοτήτων”

Θέμα 8ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Πολυνερίου”

Θέμα 9ο

Επέκταση Δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Θέμα 10ο

Υλοτομία δασικού τμήματος 8 δημοτικού δάσους Γόργιανης πρώην Δήμου Γόργιανης

Θέμα 11ο

Υλοτομία δασικού τμήματος 14 δημοτικού δάσους Φιλιππαίων πρώην Κοινότητας Φιλιππαίων.

 

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Θέμα  12ο

Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση του Προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης 130.000,00 € από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Π.Α.Α. 2007-2013) για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”

 

 

            Αυτοτελές Τμήμα Μαθητικής Εστίας

Θέμα 13ο

Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παρακολούθησης της Μαθητικής Εστίας (Άρθρο 15 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας)

Θέμα 14ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της Υπηρεσίας καθαριότητας της Μαθητικής Εστίας.

Θέμα 15ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της Υπηρεσίας νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας.

 

 

            Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 16ο

Αυτεπάγγελτη παράταση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δοτσικού, αίτησης Παπαϊωάννου Ιωάννη.

Θέμα 17ο

Παράταση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πολυνερίου, αίτησης Μαρίας Κεχαγιά σύζυγος Χρήστου Βίδρα.

Θέμα 18ο

Παράταση επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Βάρης της Τ.Κ. Έξαρχου μέχρι τη λήξη της δωδεκαετίας, αίτησης Παπαγιάννη Θεοδώρα.

Θέμα 19ο

Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Και Αμφισβητήσεων για το έτος 2015 και εφεξής.

Θέμα 20ο

Έγκριση μελετών και δαπανών και καθορισμός του τρόπου διενέργειας των διαγωνισμών για το έτος 2014-2015.

 

 

            Ειδικά Θέματα

Θέμα 21ο

Υπόμνημα προς συζήτηση της “Λαϊκής Συσπείρωσης” με αντικείμενο: “Μέτρα προστασίας των ανέργων”

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                       

                                                                                                         

                                                                                    Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

 

Δείτε ακόμα