Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλου

Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την 3323/99635/1-8-2014 ΚΥΑ περί ‘Δυναμικού παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου οι παραγωγοί που επιθυμούν να αποκτήσουν δικαιώματα φύτευσης αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό μπορούν να καταθέσουν Αίτηση-…

Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2014 στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Γρεβενών.

 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

1) Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

2) Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους.

3) Παραστατικά νόμιμης κατοχής με το πιστοποιητικό μετεγγραφής ή ενοικιαστήρια άνω των  επτά (7) ετών

4) Φωτοτυπία της δήλωσης εκμετάλλευσης στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης 2014

5) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΚΕΠΠΥΕΛ)

6) Στην περίπτωση Νέων Αγροτών την έγκριση ένταξης τους στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών.

7) Για τους αμπελουργούς:

α) δήλωση αμπελοκαλλιέργειας – αμπελουργικό μητρώο (να είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον τριών (3) στεμμάτων στις ορεινές και τα πέντε (5) στις πεδινές περιοχές)

β) δηλώσεις συγκομιδής για τις αμπελουργικές περιόδους 2012- 2013 και 2013-2014, (να παραδίδουν μέρος ή ολόκληρη την παραγωγή τους σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας).

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Τα χορηγούμενα δικαιώματα επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό εφόσον δε χρησιμοποιηθούν εντός δύο καλλιεργητικών περιόδων
  • Τα χορηγούμενα δικαιώματα δε μεταβιβάζονται
  • Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται στο ένα (1) στρέμμα
  • Ο αριθμός των στρεμμάτων που τελικά θα χορηγηθεί σε κάθε δικαιούχο, εξαρτάται από τα στρέμματα που βρίσκονται διαθέσιμα κάθε φορά στο Εθνικό Αποθεματικό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Γρεβενών τηλ.24623 53105.

Δείτε ακόμα