Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών σας προσκαλεί να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), την 08-10-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:…

 

 

1.      Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών του Δήμου Γρεβενών».
2.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων προσπέλασης προς κτηνοτροφικές μονάδες».
3.      Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημαρχείου».
4.      Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση (ψήφιση) του 24ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014.
5.      Έγκριση δαπανών για α) εορτασμό της 13ης Οκτωβρίου 1912 και β) εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940.
6.      Έγκριση συμμετοχής και χρηματοδότησης δράσεων στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2014» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».
7.      Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α. Γρεβενών.
8.      Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου, Αώου & Πίνδου.
9.      Επί αίτησης Αποστολίδη Αναστασίου για τοποθέτηση κολονακίων.
10.  Επί αίτησης Ντόνα Κωνσταντίνας για τοποθέτηση κολονακίων.
11.  Επί αίτησης Βακουφάρη – Σιούλα Λίνας για μονοδρόμηση οδού.
12.  Επί αίτησης Κλεισιάρη Ανδρέα για μονοδρόμηση οδού.
13.  Επί αίτησης Ιωαννίδη Πρόδρομου για τοποθέτηση σαμαρακίων.
14.  Επί αίτησης Ζαμανάκου Λαμπρούλας για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
15.  Επί αίτησης Χατζησυμεωνίδου Αικατερίνης για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
16.  Επί αίτησης Σιούμπουρα Γεωργίου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης.
17.  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών.
18.  Απαγόρευση θέσεων στάθμευσης επί της οδού Γ. Μπουσίου.
19.  Επί αιτήσεως για απομάκρυνση ή επανατοποθέτηση κολονακίων με κλειδαριά.
20.  Επί αίτησης Τοπικού Συμβουλίου Αμυγδαλεών για τοποθέτηση ενημερωτικών – πληροφοριακών πινακίδων.
21.  Επί αίτησης Τοπικού Συμβουλίου Κοκκινιάς για τοποθέτηση ενημερωτικών – πληροφοριακών πινακίδων.
22.  Επί αίτησης Τοπικού Συμβουλίου Μεγ. Σειρηνίου για τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων.
23.  Δημιουργία δικτύου εθελοντών.
24.  Περιορισμός Βοσκής που προβλέπεται από τον Πίνακα Υλοτομίας του έτους 2015 του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος “Κρανιάς – Μοναχιτίου – Κηπουρειού” Ν. Γρεβενών.
25.  Περιορισμός Βοσκής που προβλέπεται από τον Πίνακα Υλοτομίας του έτους 2015 του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος “Σαμαρίνας” Ν. Γρεβενών.
26.  Διάθεση περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Αβδέλλας.
27.  Διάθεση περισσεύματος βοσκής της Τ.Κ. Πολύδενδρου.
28.  Υλοτομία συστάδας 5β Δημοτικού Δάσους Δοτσικού πρώην Κοινότητας Δοτσικού.
29.  Υλοτομία συστάδας 1γ Δημοτικού Δάσους Δοτσικού πρώην Κοινότητας Δοτσικού.
30.  Σύσταση και οργάνωση «Κοινωνικού Φροντιστηρίου».
31.  Α) Επί αιτήματος της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. σχετικά με την μίσθωση δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στην περιοχή εκτός οικισμού Ποντινής του Δήμου και Νομού Γρεβενών και Β) Λήψη απόφασης για σύνταξη ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                       

 Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας