Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ από 01/10/2014 μέχρι 30/04/2015

 

Εκδόθηκε η αρ. 928-1/26.09.2014 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών «Λειτουργία πρατηρίων καυσίμων Π.Ε. Γρεβενών κατά τη χειμερινή περίοδο από 01/10/2014 μέχρι 30/04/2015»,σύμφωνα με την οποία καθορίζεται το πρόγραμμα  των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν υποχρεωτικά …

κατά τις εργάσιμες ημέρες και Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας.

            Η απόφαση εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ /Α΄/ 70/30-03-2012) άρθρο 37 «Απελευθέρωση ωραρίου πρατηρίων καυσίμων».

   Η Απόφαση με τους συνημμένους δύο πίνακες των πρατηρίων που θα λειτουργούν υποχρεωτικά αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με  ΑΔΑ: 7Ψ7Γ7ΛΨ-ΘΚ6 και στην ιστοσελίδα της  Π.Ε. Γρεβενών:  www.grevena.gov.gr.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών και στα τηλέφωνα  24623-53230-220-221.