Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ 2014Β -ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων 

 

http://www.gsae.edu.gr/el/tracts/1148-apotel-iek-arxika-2014b

 

Για το ΙΕΚ Γρεβενών έχουν εγκριθεί τα τμήματα

 

-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ…

 

-ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Κ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

 

 Προθεσμίες Εγγραφών

Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, παρακαλούνται να προσέλθουν απαραιτήτως από την Παρασκευή 19/9/2014 μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου 2014, στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Το ΙΕΚ Γρεβενών  δέχεται το κοινό απογευματινές ώρες 1:30-7:30 μμ

Οι  εγγραφές γίνονται κατά προτίμηση 1:30-4 μμ, διαφορετικά έως 7:30 μμ

 

Δικαιολογητικά

 Κατά την προσέλευσή τους στο  ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: 

-Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

-Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’  Κύκλου,

Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) 

-Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια,

εργασιακή εμπειρία). 

-Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους. 

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

 

 Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ  http://www.gsae.edu.gr/ και του ΙΕΚ Γρεβενών http://iek-greven.gre.sch.gr/ και στο τηλ.   24620-84183