Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Γρεβενών

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών σας προσκαλεί να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), την 22-09-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

1.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου»….

2.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων».
3.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης».
4.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών».
5.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εξωραϊσμός ανάπλαση χώρων κοινότητας Σαμαρίνας».
6.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύων οδοποιίας Φιλιππαίων Β’ Φάση».
7.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού άξονα διασταύρωση Αγ. Παρασκευής Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας του Δήμου Γρεβενών Ν. Γρεβενών».
8.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων Σχολείων έτους 2014».
9.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – αναβάθμιση παιδικών χαρών και πλατειών Δυτικού τμήματος του Δήμου».
10.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά».
11.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Εκθεσιακό κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου αναψυχής».
12.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Γρεβενών».
13.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τα οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης του Δημάρχου.
14.  Επιστροφή καταβληθέντων τελών ηλεκτροφωτισμού.
15.  Ορισμός υπόλογου διαχειριστή για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Γρεβενών στην Τράπεζα Ελλάδος.
16.  Ορισμός υπόλογου διαχειριστή για την κίνηση λογαριασμών και την υπογραφή των επιταγών του Δήμου Γρεβενών στην Τράπεζα Πειραιώς.
17.  Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank με την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης στο Δημοτικό Ταμία Αποστολίδη Γεώργιο για την χρήση του παραπάνω συστήματος.
18.  Α. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών ως μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και δ.τ. «ΑνΓρε» για 1. την υποβολή αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω εταιρείας περί σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 2. την εκπροσώπησή του στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
      Β. Ορισμός υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
19.  Α. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών ως μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” και δ.τ. “Αν.Δη.Γ.Α.Ε. ΟΤΑ” για 1. την υποβολή αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω εταιρείας περί σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 2. την εκπροσώπησή του στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
         Β. Ορισμός υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
20.  Ορισμός νέου Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Γ.
21.  Ορισμός μελών – συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
22.  Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών, με τον αναπληρωτή του, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων & Παρεμφερών Επιχειρήσεων του Δήμου Γρεβενών.
23.  Ορισμός νέου ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ”.
24.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για το Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων με τους αναπληρωτές του.
25.  Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων, για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων  Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
26.  Συγκρότηση διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών» και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
27.  Συγκρότηση διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών» και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
28.  Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
29.  Εξουσιοδότηση Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας, Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπων του Δήμου να χρησιμοποιούν τη σφραγίδα του Δήμου.
30.  Έγκριση ή μη συνέχισης της μισθωτικής σχέσης που αφορά στην εκμίσθωση του ισόγειου δημοτικού καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Αβδέλλας σε κληρονόμο του αρχικού μισθωτή λόγω θανάτου.
31.  Συγκρότηση παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ».
32.  Αποδοχή ή μη επί του πρακτικού 01/2013 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
33.  Εξωδικαστικός συμβιβασμός με τη ΔΕΗ Α.Ε. με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην με αρ. 28/30-1-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας