Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δήμος Γρεβενών: Δημοπράτηση έργων βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών

Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης,  στα πλαίσια της βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών καθώς και της αντιμετώπισης των  προβλημάτων που υπήρχαν  στο δημοτικό οδικό δίκτυο, στις 10 Ιουλίου και στις 7 Αυγούστου 2014 αντίστοιχα, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνητικών για τα παρακάτω έργα:

 

  1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με προϋπολογισμό 30.996,00€ με Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 44%.
  2. «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ, ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ » με προϋπολογισμό 39.439,99€ με Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 42%.
  3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με προϋπολογισμό 38.988,61€ με Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 40%.
  4. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ(ΕΤΟΥΣ 2014) » με προϋπολογισμό 33.209,15€ με Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 55%.
  5. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ» με προϋπολογισμό 35.419,02€ με Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης  52%.
  6. «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» με προϋπολογισμό 32.436,00€ με Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης  47%.

Τα ανωτέρω έργα δημοπρατήθηκαν στις 16-04-2014, θα χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις ΣΑΤΑ και έχουν προθεσμία περαίωσης 12 μήνες.

Οι εργασίες των έργων θα ξεκινήσουν άμεσα υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.