Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:…

«Εξωραϊσμός ανάπλαση χώρων Κοινότητας Σαμαρίνας».
2.      Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων 1ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014.
3.      Έγκριση της αριθ. 030/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γρεβενών.
4.      Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2014)».
5.      Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής έτους 2014 Τ.Κ. Μυρσίνης.
6.      Ορισμός υπόλογου διαχειριστή του λογαριασμού της Τράπεζας Ελλάδος, της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Γρεβενών».
7.      Δωρεάν παραχώρηση για χρήση των υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 1009, ΚΗΙ 1019 και ΚΗΥ 3743 φορτηγών (ημιφορτηγών) οχημάτων στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών (ΔΕΥΑΓ).
8.      Επί αιτήματος για παραχώρηση κατά χρήση ενός χώρου για τη στέγαση της Αρχαιολογικής Συλλογής Γρεβενών.
9.      Τροποποίηση της αριθ. 120/2014 απόφασης του Δ.Σ.
10.  Τροποποίηση – διόρθωση της αριθμ. 163/2014 απόφασης Δ.Σ.