Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Καταγραφή του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή του  Νόμου  4036/27-01-2012 (ΦΕΚ Α  8/2012 )  οι παραγωγοί μπορούν να καταγράψουν τον εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που έχουν στην κατοχή τους  κατά την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΕΕ)   έτους 2014.

Όσοι παραγωγοί έχουν ήδη καταγράψει τον…

εξοπλισμό στη Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής δεν χρειάζεται να τον δηλώσουν ξανά στις ΑΕΕ 2014  

     Στις περιπτώσεις όπου οι παραγωγοί δηλώνουν ότι «χρησιμοποιούν» τρίτο πρόσωπο για τους ψεκασμούς των καλλιεργειών τους, θα πρέπει να υποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του «επαγγελματία ψεκαστή» θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

    Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα   2462353089 &  2462353102 .

 

 

                                                                                              Ο  Δ/ντής

                                                       Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής

                                                                              

                                                                              Νικόλαος     Τάκας