Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ14.06 ή ΠΕ18.10

 Ο Διευθυντής της  Διεύθυνσης Δ.Ε. Γρεβενών, έχοντας υπόψη την παρ.16 του αρθ.14 του Ν.1566/1985 και τα με αριθμό πρωτοκόλλου: 186023/Δ2/04-12-2013, 61025/Δ2/17-04-2014 και 73404/Δ2/12-05-2014 έγγραφα της Δ/νσης Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει την πρόσληψη δύο ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ14.06 ή ΠΕ18.10 ( Νοσηλευτικής ), για οκτώ ώρες την εβδομάδα ο καθένας, όσον αφορά στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στις καταργημένες ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών.

 

       Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Δ/νση Δ.Ε. Γρεβενών έως την Παρασκευή 16-05-2014 και ώρα 12:00μ.μ.

 

 

Ο Δ/ντής της  Δ.Δ.Ε. Γρεβενών

MScΛιάμπας  Θωμάς