Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα LEADER

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου η ενημερωτική εκδήλωση για την πορεία υλοποίησης του έργου Άξονας 4 του ΠΑΑ «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» : Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER. Η ομάδα τοπικής δράσης του έργου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους σχετικά με την πορεία των επενδύσεων και τον τρόπο υλοποίησης τους. Ο πρόεδρος της επιτροπής και…

πρόεδρος της Αναπτυξιακής Γρεβενών ΑΕ ΟΤΑ κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης κατά το χαιρετισμό του ανέφερε χαρακτηριστικά τα παρακάτω:

 

Η προσέγγιση LEADER, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του ΠΑΑ, δίνει τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών πραγματοποιείται με την «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης, από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης) τα οποία δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή, γνωρίζουν τις δυνατότητες και δυσκολίες της και είναι αντιπροσωπευτικά των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων αυτής. Οι δράσεις του LEADER περιλαμβάνουν τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις συνεργασίες, τη δικτύωση κ.λ.π.

Η Αναπτυξιακή Γρεβενών ως Ομάδα Τοπικής Δράσης για το Νομό Γρεβενών υπέγραψε σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών – ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα για την υλοποίηση του προγράμματος Leader συνολικού ποσού 6.541.060,00€ Δημόσια Δαπάνη. Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 3 προκηρύξεις για την ένταξη ιδιωτικών και δημοσίων έργων και έχουν συμβασιοποιηθεί και υλοποιούνται 27 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.918.633,79€.

Κατά τη 3η Προκήρυξη η οποία είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 30.09.2013 και το προκηρυσσόμενο ποσό ανέρχονταν στα 2.074.581,65€ Δ.Δ. κατατέθηκαν 33 προτάσεις συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.269.506,77€.

Έγινε αξιολόγηση και αξιολογήθηκαν θετικά και είναι σε διαδικασία ένταξης 30 προτάσεις συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.120.974,68€.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Γρεβενών υλοποιεί ήδη 4 έργα συνολικής Δ.Δ. 705.772,36€, ενώ από την 3η προκήρυξη έχουν αξιολογηθεί θετικά και είναι προς ένταξη 7 έργα του Δήμου συνολικής Δ.Δ. 617.944,69€.

 

Συγκεκριμένα:

 • Προβολή & προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών
 • Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίου
 • Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου οικισμού Πιστικού & Αγίου Γεωργίου
 • Εκπολιτιστικός σύλλογος Γρεβενών Πίνδος
 • Εκπολιτιστικός σύλλογος Α΄ Ελευθέρου
 • Πολιτιστικός σύλλογος Κιβωτού
 • ΔΕΚΕΓ για προμήθεια στολών
 • Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού – Έχει δημοπρατηθεί
 • Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κοκκινιάς
 • Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Αηδονιών – Κληματακίου
 • Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας
 • Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις «Σμίξη» & «Μοναστήρι» στον ποταμό Αλιάκμονα (Καλόχι – Κέντρο) – Έχει δημοπρατηθεί
 • Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στη θέση «Λάτνα» και ανάδειξη μονοπατιού Παλαιοκνίδη – Κρεμαστός Δήμου Γρεβενών (Ελεύθερο – Κνίδη)
 • Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών Σαρακήνα – Ποντινή – Κολοκυθάκι
 • Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών Κνίδης – Πόρου – Σαρακήνας
 • Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Γεωργίου

 

Συνολικά ισχύουν οι παρακάτω πίνακες:

Πρόσκληση

Αιτήσεις

Δημόσια Δαπάνη

Εγκρίσεις

Δημόσια Δαπάνη

23

3.534.168,75€

7

593.798,43€

28

2.880.630,81€

20

2.324.835,36€

33

3.310.724,50€

30

3.120.974,68€

Σύνολο

84

9.725.524,06€

57

6.039.608,47€

 

 

 

Εγκρίσεις

Δημόσια Δαπάνη

Δημόσια Έργα

19

1.786.194,39€

Ιδιωτικά Έργα

38

4.253.414,08€

 

Αναλυτικότερα για το Μέτρο 41 ισχύουν τα παρακάτω:

Υπομέτρο L123, Δράση L123α με Τίτλο: Αύξηση της αξίας των αγροτικών προϊόντων, 13 έργα συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.882.391,32€

Υπομέτρο L123, Δράση L123β με Τίτλο: Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων, 1 έργο συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 247.211,13€

Υπομέτρο L311, Δράση L311-2 με Τίτλο: Ιδρύσεις επεκτάσεις & εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης & αναψυχής, 1 έργο συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 31.759,13€

Υπομέτρο L311, Δράση L311-3 με Τίτλο: Ιδρύσεις επεκτάσεις & εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων, 1 έργο συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 270.874,78€

Υπομέτρο L312, Δράση L312-1 με Τίτλο: Ιδρύσεις επεκτάσεις & εκσυγχρονισμοί Βιοτεχνικών μονάδων, 3 έργα συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 432.112,79

Υπομέτρο L312, Δράση L312-2 με Τίτλο: Ιδρύσεις επεκτάσεις & εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, 4 έργα συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 336.878,13€

Υπομέτρο L312, Δράση L312-3 με Τίτλο: Ιδρύσεις επεκτάσεις & εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την ά μεταποίηση, 5 έργα συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 282.904,95€

Υπομέτρο L313, Δράση L313-2 με Τίτλο: Σήμανση αξιοθέατων& μνημείων, 1 έργο συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 27.000,00€

Υπομέτρο L313, Δράση L313-4 με Τίτλο: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περοοχών , 1 έργο συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 70.000,00€

Υπομέτρο L313, Δράση L313-5 με Τίτλο: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, 2 έργα συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 592.885,71€

Υπομέτρο L313, Δράση L313-6 με Τίτλο: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμός

χώρων εστίασης και αναψυχής, 7 έργα συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 238.389,15€

Υπομέτρο L321, Δράση L321-1 με Τίτλο: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας3 έργα συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 405.000,00€

Υπομέτρο L321, Δράση L321-3 με Τίτλο: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων & εκδηλώσεων ανάδειξης & διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς5 έργα συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 105.321,34€

Υπομέτρο L322, Δράση L322-1 με Τίτλο: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων4 έργα συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 566.024,71€

Υπομέτρο L323, Δράση L323-1 με Τίτλο: Διατήρηση, αποκατάσταση αναβάθμιση περιοχών, 3 έργα συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 274.784,34€

Υπομέτρο L323, Δράση L323-3 με Τίτλο: Διατήρηση αποκατάσταση αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου, 2 έργα συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 204.900,00€

Υπομέτρο L323, Δράση L323-4 με Τίτλο: Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα κτίρια για μετατροπή τους σε Μουσεία-Συλλογές-Εκθετήρια, 1 έργο συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 71.171,00€

 

Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος είναι έως και 31.12.2015.