Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προκύρηξη Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ) Δ.Δ.Ε. Γρεβενών

   Ο Διευθυντής της  Διεύθυνσης Δ.Ε. Γρεβενών, έχοντας υπόψη την παρ.16 του αρθ.14 του Ν.1566/1985 και το με, αρ.πρωτ.:125257/Δ2/9-9-2013, έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ18.33 (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ) για 10 ώρες την εβδομάδα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στις καταργημένες ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην Δ/νση Δ.Ε. Γρεβενών από Παρασκευή 17-01-2014 έως Δευτέρα 18-01-2014.

 

 

 

 

Ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Γρεβενών

 

 

 

 

MSc Λιάμπας  Θωμάς