Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου …

«Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών» στο μέτρο 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί ζημιές κυρίως από πυρκαγιές» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
2.      Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση σε σχολικές μονάδες του Δήμου Γρεβενών».
3.      Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος   «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της ποιότητας Ζωής».
4.      Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων οικισμών Δήμου Θ. Ζιάκα».
5.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδών πόλης Γρεβενών».
6.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση οδών Τ.Δ. Κοκκινιάς Πολυδένδρου». (Δημοτική ενότητα Ηρακλεωτών).
7.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Μηλέας και αλλαγή χρήσης σε κέντρο Παλαιοντολογίας».
8.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Ζιάκα». (Δημοτική ενότητα Θ. Ζιάκα)
9.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας ανατολικού τμήματος του Δήμου».
10.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση κοιμητηρίων Δ.Δ. Δήμου Γρεβενών».
11.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς». (Δημοτική ενότητα Γόργιανης)
12.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού νεκροταφείου και οστεοφυλακίου». (Δημοτική ενότητα Φιλιππαίων)
13.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων (έτους 2009)».
14.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».
15.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο». (Δημοτική ενότητα Περιβολίου)
16.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση Οικισμού Ποντινής».
17.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή – κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης (έτους 2013)».
18.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδών πόλης Γρεβενών».
19.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης».
20.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών του Δήμου Γρεβενών».
21.  Προέγκριση ενίσχυσης της «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΓΙΤΩΝ “Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”» για τις θρησκευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις της ετήσιας μνήμης Νεομάρτυρος Αγίου Γεωργίου την 16η και 17η Ιανουαρίου 2014.
22.  Ηλεκτροδότηση ΠΙΛΛΑΡ (Ηλεκτρικός πίνακας, εντός μεταλλικού πλαισίου, με όλο τον οριζόμενο εξοπλισμό).
23.  Εισήγηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Πτηνοτροφείο κοτόπουλων πάχυνσης στο αριθ. 91 αγροτεμάχιο περιοχής Πόρου του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών».
24.  Έγκριση της Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΓ έτους 2014.
25.  Έγκριση του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΓ έτους 2014.
26.  Συμπλήρωση της αριθμ. 551/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
27.  Ανάθεση αρμοδιοτήτων της πρώην δημοτικής αστυνομίας σε υπηρεσίες του δήμου.
28.  Επί αιτήσεως Δημητρίου και Κωνσταντίνου Στόκα.
29.  Επί της με Αριθ. Πρωτ. 45.569/19-12-2013 αιτήσεως της Μπουραλέκου Αικατερίνης.
30.  Επί της με Αριθ. Πρωτ. 45.581/19-12-2013 αιτήσεως της Μπουραλέκου Αικατερίνης.
31.  Μετονομασίες οδών.