Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Φιλιππαίοι – Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων

Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης επισκέφθηκε την Τοπική Κοινότητα Φιλιππαίων και το έργο: «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών», του οποίου έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της πρώτης φάσης.

Το έργο είναι ενταγμένο στο  Επιχειρησιακό..

Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 – 2013» Άξονας προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ» με προϋπολογισμό σύμβασης εκτέλεσης το ποσό του 1.091.349,06€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του και δήλωσε ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα πετύχουμε την ορθή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος των κατολισθήσεων στον οικισμό Φιλιππαίων, ενός προβλήματος που αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων.

 

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος επισκέφθηκε το υπό εκτέλεση έργο «Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων» όπου και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών.

Το έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης εκτέλεσης το ποσό των 240.021,74€, αφορά επεμβάσεις σε επιλεγμένα σημεία του χωριού (βρύσες, δρόμοι και πεζόδρομοι), οι οποίες έχουν ως σκοπό την αναβάθμιση της εικόνας του οικισμού. Στόχος είναι τόσο η αισθητική όσο και η λειτουργική αναβάθμιση των σημείων αυτών αλλά και του οικισμού στο σύνολό του.

Τον κ. Δήμαρχο συνόδευαν οι Αντιδήμαρχοι κα Αικατερίνη Πέτρου και κ. Βάιος Κόραβος.