Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Γρεβενιώτισες  -τες

 

    Διανύσαμε μαζί περίπου δυόμισι χρόνια σε μια περίοδο πανθολογούμενα αβέβαιη, δύσκολη και σκληρή.

   Στην παραπάνω θητεία πορεύτηκα ως Διοικητής του Γ.Ν. Γρεβενών με γνώμονα μόνο το συμφέρων του Νοσοκομείου του Κ.Υ. Δεσκάτης και των Π.Ι. του Νομού και…

 εξ΄ αυτών την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου στους χρήστες.

    Θα προσπαθήσω να περιγράψω συνοπτικά τις βασικότερες πρωτοβουλίες μου και ενέργειες με κατεύθυνση  την περιστολή των πάσης φύσης δαπανών χωρίς ωστόσο να λείψει τίποτε στους νοσηλευόμενους.

 • Απόφαση σταθμός για το Νοσοκομείο ήταν η  επαναφορά,  του αριθμού  των κλινών πάνω από εκατό  (100) δηλαδή ουσιαστικά το να λειτουργεί το ίδρυμα μας ως νοσοκομείο. Ήταν επιτυχία που δέχθηκε ο υπουργός  κ. Ανδρέας Λοβέρδος την αύξηση των κλινών σε εκατόν δέκα (110) συν επτά (7) θέσεις  Μ.Τ.Ν. .

     Έτσι παραμένουμε μέχρι σήμερα,    διατηρώντας τον ίδιο οργανισμό και στον νέο χάρτη υγείας του Σεπτεμβρίου 2013 χωρίς μείωση κλινών  η κατάργηση κλινικών – τμημάτων – μονάδων .

 • Αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις Νοσοκομείου και  Εκκλησίας. Προσωπικά πιστεύω  και είναι αδιανόητο υψίστης βαρύτητας κοινωφελή κατά βάση ιδρύματα , να ερίζουν για την ευθύνη της μικροδιαχείρισης του Νοσοκομειακού Ναΐσκου.
 • Εφαρμόσαμε τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια (ΚΕΝ) , την ηλεκτρονική συνταγογράφιση (Η/Σ) , την αναλυτική λογιστική και το κορυφαίο όλων εκτελέσαμε χωρίς μεταβολή  τον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2013, στοιχείο σημαντικής παρακαταθήκης για την βιωσιμότητα  του ιδρύματος  στο μέλλον , στην περίοδο συγχωνεύσεων καταργήσεων κλινικών – μονάδων.
 • Αξιοποιήσαμε τους διαθέσιμους πόσους ΕΣΠΑ :
  • Ø Εγκαταστάθηκε ο Αξονικός Τομογράφος τύπου Β΄16 τομών προϋπολογισθείσας δαπάνης 350.000,00€ .Από μέρους της διοίκησης  , ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την λειτουργία του  τον Σεπτέμβριο του 2013.

Ελπίζω προσωπικά ότι η αποχώρηση μου ενδεχόμενα να σημάνει και την έναρξη λειτουργίας του που τόσο απαραίτητη είναι για τους πολίτες και το ίδρυμα. Πρέπει να αίρουν κορυφαίοι εκπρόσωποι των  θεσμών τα VETO  και τις επιστημονικές  αστοιχείωτες προφάσεις,  περί ίδρυσης τροποποιώντας τον Οργανισμό , Διεύθυνσης Α/Τ,  με δύο (2) ιατρούς πέραν των τριών (3) και επιπλέον χειριστές .

 • Ø Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός  του ψηφιακού Μαστογράφου προϋπολογισθείσας δαπάνης 190.000,00€. εξελίσσεται  η διαδικασία εγκατάστασης του,  προβλέπεται να λειτουργήσει μέσα στο Γενάρη  του 2014.
  • Ø Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός των υπερηχοτομογράφων προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00€. Θα παραδοθούν και θα λειτουργήσουν  τον Γενάρη του 2014.
  • Ø Ολοκληρώνεται η διαδικασία προμήθειας ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης 250.000,00€. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα λειτουργήσει τον Γενάρη του 2014.
  • Ø Ολοκληρώνεται η διαδικασία  ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης 250.000,00€, του Κ.Υ. Δεσκάτης θα λειτουργήσει αρχές του 2014.
  • Ø Δημοπρατείται από την Τεχνική Υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ το έργο υγρομόνωσης  των ακάλυπτων οροφών,  ποσού  422.000,00€ Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την 3η ΥΠΕ , σε συνεργασία με την ανάθεση από μέρους του νοσοκομείου σε συμβουλευτική εταιρεία, που πληρώθηκε εξ΄ ολοκλήρου από την ΜΟΔ , χωρίς οικονομική επιβάρυνση του νοσοκομείου .
  • Ø Είναι στο στάδιο της μελέτης η αποκατάσταση του δαπέδου που υποχώρησε στο Κ.Υ Δεσκάτης με ταυτόχρονη αυτονόμηση των παροχών της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου για την εξοικονόμηση καυσίμων .
  • Ø Έχει ανατεθεί τον Δεκέμβρη του 2012 σε εταιρεία η εκπόνηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης ποσού 15.000,00€  για την ωρίμανση και εκτέλεση του έργου Σ.Υ.Θ.Η.Α. ( Συμπαραγωγή ενέργειας ) προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000,000,00€ από πόρους του ΣΕΣ , με στόχο την μείωση της ενεργειακής δαπάνης του κτιρίου  κάτω του 50% .

Να γνωρίζουν οι πολίτες της Π.Ε. Γρεβενών  ότι το μνημονευόμενο έργο είναι μείζονος  σημασίας για να μπορεί να εκτελεί στο μέλλον τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς το ίδρυμα χωρίς να περικόπτονται φάρμακα , υγειονομικό υλικό, αντιδραστήρια η απαραίτητο για την εύρυθμη, ομαλή και ασφαλή λειτουργία επικουρικό προσωπικό .

 • Ø Εξελίσσετε ο διαγωνισμός Η/Μ ποσού 150.000,00€ ( Ηλεκτρογεννήτρια, Ατμολέβητας ) .
 • Ø Γίνανε σημαντικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας  που διευκόλυναν την λειτουργία του Νοσοκομείου,  όπως η αντικατάσταση  των σπειρών της ατμογεννήτριας , η ανακατασκευή των θαλάμων νοσηλείας κρατουμένων , η διαμόρφωση και λειτουργία της Π/Δ κλινικής κ.α.
 • Πληρώθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2001 μέχρι 31-12-2012 ποσού 3.580,000,00€, ξεχρεώνοντας στην κυριολεξία το ίδρυμα ως μοναδικό στην Ελλάδα με ότι σημαίνει αυτό για την συνέχειά του.
 • Έχει προχωρήσει,  ιδρύθηκε και λειτουργεί τομέας ΕΚΑΒ Γρεβενών σε χώρο που παραχωρήσαμε ως Δ.Σ. στο παλαιό Νοσοκομείο.

Ο συνδυασμός του καθαρισμού   , εξωραϊσμού  και ανάπλασης  του χώρου του παλαιού Νοσοκομείου από το Δήμο Γρεβενών και την ταυτόχρονη 24ωρη παρουσία του ΕΚΑΒ ,   λύνει οριστικά το πρόβλημα της απομάκρυνσης από τον χώρο των εξαρτημένων , άστεγων και αποκλεισμένων κοινωνικά πολιτών  μηδενίζοντας,   την άσχημη εικόνα  του παρελθόντος .

       Πέραν  όμως απ΄ όλες τις αναφερόμενες δράσεις σημαντική  θεωρώ την προσωπική μου συμβολή σε στελέχωση Ιατρικού προσωπικού ( Επικουρικούς Ιατρούς , Ιατρούς Υπαίθρου  και Ειδικούς Ιατρούς από όμορα Νοσοκομεία ),  έτσι ώστε να μην στερούνται οι πολίτες το πολυτιμότερο αγαθό  αυτό της  υγείας .

       Σ΄ αυτή  μου την προσπάθεια την οποία εσείς δικαιούστε να χαρακτηρίσετε ως επιτυχή ή ανεπιτυχή  είχα συμπαραστάτες και συμμαχητές την Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ, το Ιατρικό  , Νοσηλευτικό , Παραϊατρικό , Διοικητικό  και λοιπό προσωπικό,  που τους ευχαριστώ   μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου .

          Θα ήταν παράληψη μου να μην αναφερθώ  στον Δήμαρχο των Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη που στάθηκε δίπλα μου , δηλαδή δίπλα στους συμπολίτες του και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα .

       Επίσης τον πρώην βουλευτή Γρεβενών κ. Αθανάσιο Χαντάβα που συνέβαλε αποφασιστικά σε θέματα που αφορούσαν το Χάρτη Υγείας του  Νομού  και την ενίσχυσή του .

      Από καρδιάς ευχαριστώ τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Μασμανίδη , τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Δημήτριο Κώτσιο – Κοντοκώτσιο , την Διευθύντρια του Κ.Υ. Δεσκάτης  κα. Θωμά Ελευθερία, τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Μιγκο Νικόλαο,   τον Πρόεδρο των Εργαζομένων Ιατρών κ. Νικόλαο  Ζερβό, το Σωματείο Εργαζομένων , τα μέλη του Δ.Σ. και όλους του συνεργάτες , συναδέλφους των υπηρεσιών μας .

    Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους μου Διοικητές Νοσοκομείων  Δυτικής Μακεδονίας, για την αλληλοϋποστήριξη και συνεργασία  στην επίλυση λειτουργικών θεμάτων των Νοσοκομείων της Περιφέρειας .

   Τέλος ευχαριστώ από μέρους της Διοίκησης όλους τους δωρητές για την σημαντική τους συμβολή    στη λειτουργία του ιδρύματος κ.κ. Αγοράστη Ιουλία  Αγοράστη Βασιλική ,Στεργιάδου Μαρία , Παπαϊωάννου Ν. και όσους θέλησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους.

Εύχομαι  χρόνια πολλά καλή χρονιά με υγεία για όλους και καλή συνέχεια στον νέο Διοικητή   κ . Θεόδωρο Κουκάκη.

   

ΓΡΕΒΕΝΑ 18-12-2013

 

   Με εκτίμηση

 Κυριάκος Κ.  Σημαδόπουλος

 Καθηγητής κλ.ΠΕ17