Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Χρήση λογότυπου του Έργου InCommon από τις επιχειρήσεις των Γρεβενών

Το Εμπορικό Επιμελητήριο Γρεβενών στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013» και συγκεκριμένα του Έργου InCommon που υλοποιείται στην Ελλάδα από το Εμπορικό Επιμελητήριο Γρεβενών και στην Αλβανία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσάς και την εταιρία EuroPartners Development …

προσκαλεί τις επιχειρήσεις:

 

(α) μεταποίησης αγρο-διατροφικών προϊόντων,

(β) εστίασης, και τις

(γ) ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,

 

της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών να συμμετάσχουν εθελοντικά στη χρήση του λογότυπου του Έργου InCommon. Το λογότυπο αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις έναν αριθμό υποχρεώσεων ο οποίος αποσκοπεί στην ανάδειξη των τοπικών αγρο-διατροφικών προϊόντων και την βελτίωση των υπηρεσιών των επιχειρήσεων των κλάδων που προαναφέρθηκαν. Περισσότερες λεπτομέρειες για το Έργο InCommon υπάρχουν στον ιστότοπο του Έργου (www.incommonproject.com), ενώ λεπτομέρειες για τα κριτήρια ποιότητας των συμμετεχόντων επιχειρήσεων δίνονται από το Εμπορικό Επιμελητήριο Γρεβενών. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Έργο InCommon διατίθενται από τα γραφεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Γρεβενών στην διεύθυνση Εμμανουήλ Παππά 7.

 

                                                                                Ο Πρόεδρος

 

                                                                                Νικόλαος Ράμμος