Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο, (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.      Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης: «Οικιστική Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά»….

2.      Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης: «Οικιστική Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά».
3.      Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης: «Οικιστική Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά».
4.      Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης: «Ανάπλαση και Οικιστική Αναβάθμιση Τοπικών Διαμερισμάτων Βορείου Τμήματος Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών».
5.      Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης: «Ανάπλαση και Οικιστική Αναβάθμιση Τοπικών Διαμερισμάτων Νοτίου Τμήματος Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών».
6.      Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με έκταση ιδιοκτησίας της Ο.Ε. με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΝΤΖΙΟΥ Ο.Ε.».
7.      Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Γρεβενών.
8.      Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
9.      Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος LEADER ποσού 9.756,10 € για την «Παροχή υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της μελέτης οικιστικής αναβάθμισης και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού».
10.  Επί αιτήσεως Καζάνα Δημητρίου.
11.  Επί αιτήσεως Ε.Π.Σ. Γρεβενών
12.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κοινοτικού καταστήματος Δ.Ε. Μεσολουρίου».
13.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου». (Δημοτική ενότητα Βεντζίου)
14.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση δικτύου όμβριων υδάτων (έτους 2011)».
15.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – βελτίωση δημοτικής οδοποιίας βορείου τμήματος».
16.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της κοινότητας Φιλιππαίων νομού Γρεβενών».
17.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση “Ποταμούλι” Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα».
18.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Πλακόστρωση – Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Κιβωτού».
19.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Πλακόστρωση – Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Μηλέας».
20.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων – χώρων (έτους 2009)».
21.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημαρχείου».
22.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Δ.Δ. Κοσματίου και Τρικώμου».
23.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πριονίων».
24.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πριονίων Τ.Δ. Καλλιθέας».
25.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση οικισμού Πριονίων Τ.Δ. Καλλιθέας».
26.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών Διαμερισμάτων».
27.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αντιστήριξη πρανών οδών».
28.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος».
29.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών Δυτικού τμήματος».
30.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή και συντήρηση λιθοδομών (έτους 2013)».
31.  Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξη Δ.Ε. Θ. Ζιάκα».
32.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ήπιας κυκλοφορίας».
33.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα».
34.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Μηλέας (Έκθεση Παλαιοντολογικών Ευρημάτων)».
35.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τ.Κ. Δασυλλίου Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών».
36.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Νηπιαγωγείων (έτους 2012)».
37.  Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Δ.Δ. Κοσματίου και Τρικώμου».
38.  Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.400,00 € του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για την μελέτη: «Μελέτη Οδοποιίας – Συγκοινωνιακή για το έργο “Αγροτική Οδοποιία Αβδέλλας”».
39.  Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 56.921,53 € για υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι για το Α΄ τρίμηνο 2013».
40.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για λογιστική τακτοποίηση.
41.  Διάθεση πίστωσης οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης αιρετών.
42.  Μεταφορά χρηματικού ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με αριθ. 52539/16/12/11.
43.  Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών.
44.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
45.  Έγκριση – παραλαβή της μελέτης  με τίτλο: «Συντήρηση και ανάδειξη παλιών μονοπατιών στην Δ.Ε. Γόργιανης Δήμου Γρεβενών, Ν. Γρεβενών».
46.  Ανάκληση της υπ’ αριθ. 258/2013 απόφασης του Δ.Σ. και εκ νέου έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Γρεβενών και της ΑΝ.ΓΡΕ. με τίτλο: «Συμπλήρωση Μελετών για την αποκατάσταση του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγία) Σαμαρίνας Δήμου Γρεβενών».
47.  Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2014.
48.  Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή Παραλαβής μικρών έργων – εργασιών συντήρησης δαπάνης μέχρι 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2014.
49.  Ορισμός δύο δημ. συμβούλων ως μέλη της επιτροπής (άρθ. 186 Δ.Κ.Κ.) εκτίμησης εκποιουμένων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2014.
50.  Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης εκποιουμένων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2014 (άρθ. 7 του Π.Δ. 270/81).
51.  Ορισμός ενός οργάνου που θα είναι αρμόδιο, για τη σφράγιση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου.
52.  Συγκρότηση της επιτροπής του Π.Δ. 28/80 για την παραλαβή των υπηρεσιών – εργασιών και μεταφορών έτους 2014.
53.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (άρθρο 28 ΕΚΠ-ΟΤΑ).
54.  Συγκρότηση επιτροπών εισήγησης για την ανάθεση (άρθρο 46 ΕΚΠ-ΟΤΑ).
55.  Έγκριση προμηθειών έτους 2014.
56.  Έγκριση των διαγωνισμών γραφικής και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ).
57.  Τροποποίηση της απόφασης για την ανάθεση των μέσων ατομικής προστασίας.
58.  Έγκριση δαπάνης νυχτερινής φύλαξης Μαθητικής Εστίας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
59.  Έγκριση δαπανών καθαρισμού Μαθητικής Εστίας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
60.  Παροχή σύμφωνης γνώμης για υπαγωγή κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4178/13.
61.  Επιστροφή στην Π.Ε. Γρεβενών του ΚΗΥ 3714 οχήματος.
62.  Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της Συστάδας 3α του Δημοτικού Δάσους «Μικρολιβάδου».
63.  Υλοτομία οικοδομησίμου ξυλείας για ανέγερση κατοικίας στον οικισμό Ζιάκα Τ.Κ. Ζιάκα Δήμου Γρεβενών.