Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ποιες Κυριακές θα λειτουργούν τα καταστήματα στα Γρεβενά

Με την από 4/11/2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών κ. Γεωργίου Δασταμάνη αποφασίστηκε, έπειτα από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς της αγοράς, σε όλες τις περιοχές  χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Γρεβενών τα εμπορικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά όλες τις Κυριακές του έτους, εκτός από αυτές που ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1…

του Ν.4177/2013.

Οι επτά Κυριακές κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται προαιρετικά, βάσει της άνω παραγράφου, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων είναι οι εξής:

 

1. Η πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του αναφερόμενου νόμου. Δηλαδή, η πρώτη Κυριακή:

 

α) Μετά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου

β) Μετά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου

γ) Του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου

δ)Του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου

 

Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.

 

2. Οι δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.

3. Η Κυριακή των Βαΐων.

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ