Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή στην παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη Γρεβενών

Στα πλαίσια διοργάνωσης της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης   2022, που θα πραγματοποιηθεί από 12 Οκτωβρίου έως 17 Οκτωβρίου  2022  στην Δημοτική Κοινότητα Γρεβενών, γνωρίζουμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εμποροπανήγυρη ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και πως μπορούν να υποβάλλουν  αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στον Δήμο μέχρι και την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022  :

Στο Πρωτόκολλο του Δήμου: Πλ. Ελευθερίας 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ηλεκτρονικά:dimosgrevenon@0641.syzefxis.gov.gr

Ταχυδρομικά Στη  Δήμος Γρεβενών Πλ. Ελευθερίας 1  ΤΚ 51100 (μέχρι την 19η Σεπτεμβρίου 2022 σφραγίδα ταχυδρομείου)

Εντυπα αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης διατίθενται από το γραφείο αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου

 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

1.Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη ενδεικτικά είναι τα εξής:

1.Είδη προικός Λευκά είδη

2.Είδη υπόδησης

3.Είδη Ενδυσης

4.Δερμάτινα ) τσαντες,ζώνες κλπ)

5.Ειδη οικιακής χρήσης,οικιακής φροντίδας

6.Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά

7.Παραδοσιακά γλυκα-παγωτά, μαλλί της γριάς και λουκουμάδες, κρέπες, χαλβά, μελισσοκομικά, ροφήματα κλπ

8.Ξηροί καρποί είδη διατροφής

9.Εργαλεία, μικροεργαλεία κλπ

10.Είδη λαϊκής τέχνης έργων τέχνης κλπ

11 Είδη δώρων και διακόσμησης

12.Ασημικά φον μπιζού

13.Ανθη, αποξηραμένα άνθη καλλωπιστικά φυτά αρωματικά φυτά είδη ανθοκομίας κηπουρικής μπαχαρικά βότανα αρτύματα κλπ

14.Υαλικά

15.Παιδικά παιχνίδια και ηλεκτροδοτούμενα

16.Εκκλησιαστικά είδη Αγιογραφίες αφίσες κλπ

17.-ψιλικά είδη δώρων, μπιζού, αξεσουάρ ένδυσης

18. βιβλία σχολικά είδη

19.Είδη υγιεινής/ατομικής καθαριότητας

20.Είδη λαϊκής τέχνης

21.Παραδοσιακά προϊοντα και προϊοντα οικοτεχνίας

22.Αγροτικά προϊόντα

23.Πωλούμενα είδη από καντίνας

24.Λοιπά βιομηχανικά προϊόντα

Στις περιπτώσεις εμπορίας ζώντων ζώων απαιτείται έγγραφο μετακίνησης των παραγωγικών ζώων, καθώς και βεβαίωση απαλλαγής από ασθένειες υπογεγραμμένη από κτηνίατρο της ΔΑΟΚ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν 4849/2021 μπορούν να συμμετέχουν ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές εκδίδεται από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας των πωλητών (άρθρο 2 άρθρου 34 ν 4849/2021) με την προσκόμιση των δικαιλογητικών που ορίζονται στην αριθ. 21049/25-2-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων (981/Β΄ΦΕΚ 3-3-2022) και φερει την ονομασία ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ

 

Καθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση επί ποινή αποκλεισμού για συγκεκριμένη κατηγορία πωλούμενων ειδών μετά από προκήρυξη  της Υπηρεσίας Εμπορίου  του Δήμου.

Οι αιτήσεις/δηλώσεις συμμετοχης (επισυνάπτεται στο παράρτημα) θα συνοδεύονται με τα παρακάτω δικαιολογητικά

α)την κατα περίπτωση άδεια που διαθέτει (βεβαιωση δραστηριοποίησης ετήσιας διαρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, άδειες παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο , άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη)

β)Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπούς φωτ/φο άδειας διαμονης σε ισχύ ή διαβατήριο

γ)Βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας εφόσον προκειται για διάθεση τροφίμων

δ) Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Γρεβενών (άρθρο 285ΔΚΚ) Θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία

ε)Σε περίπτωση  ύπαρξης οχήματος φωτ/φο της άδειας κυκλοφορίας και άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της ασκούμενης δραστηριότητας.

στ) ΥΔ  ότι έχει λάβει γνώση των όρων του  Κανονισμού και των όρων για την ενοικίαση των χώρων εμπορικών δραστηριοτήτων στον χώρο της εμποροπανήγυρης έτους 2022 (είναι ενσωματωμένη στην αίτηση  )

ζ) Οι δημότες Γρεβενών υποβάλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (οι δημότες Γρεβενών δικαιούνται έκπτωση) .

Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών η αίτηση θα απορρίπτεται αυτόματα

Πέραν της καθορισμένης προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

Η διαδικασια έγκριση όρων συμμετοχής- τοποθέτηση πωλητών καθώς και των υποχρεώσεων τους περιγράφεται αναλυτικά στην αριθ 289/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Γρεβενών η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου .

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ-ΤΟΠΘΕΤΗΣΗ

 

Η επιλογή των αιτούντων ανα κατηγορία καθώς και η προτεραιότητα στην επιλογή θέσης σε κάθε κατηγορία θα γίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων

. Δέκα (10) μόριο θα δίνονται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με έδρα το Δήμο Γρεβενών ή διατηρούν κατάστημα σε αυτόν ή σε δημότες που θέλουν να συμμετάσχουν

. Πέντε (5) μόρια ανά έτος παλαιότητας κατοχής της συγκεκριμένης θέσης για τα τελευταία πεντε (5) συνεχόμενα έτη στην περίπτωση που κατείχαν τη θέση αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί ο Δήμος Γρεβενων

Σε περίπτωση υπάρξουν κενες θέσεις σε κάποια κατηγορία και περισσότερες αιτήσεις σε κάποια άλλη κατηγορία δύναται να καταλαμβάνονται οι κενές θέσεις της μιας κατηγορίας από αιτούντες της κατηγορίας που οι αιτήσεις υπερτερούν τις θέσεων Αυτό θα γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του αιτούντα και εφόσον αποφασίσει η επιτροπή της εμποροπανήγυρης αφού κρίνει ότι με αυτόν τον τρόπο δεν διαταράσσεται η λειτουργία της εμποροπανήγυρης.

Η επιτροπή εμποροπανήγυρης στη συνέχεια συντάσσει κατάλογο συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου για την καταβολή των τελών

 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ

 

Οι θέσεις καθορίζονται σε τρεις ζώνες όπως αυτές αποτυπώνονται στο τοπογραφικό της εμποροπανήγυρης και έχουν ως εξής

Α   ΖΩΝΗ Από 1 έως 279

Β   ΖΩΝΗ  Από 280 έως 300

Γ ΖΩΝΗ ΧΑΛΙΩΝ  Από 1 έως 16

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ      Από 1 έως 9

Το ύψος και ο τρόπος καταβαλλόμενου τέλους καθορίζονται ως εξής :

Για κάθε θέση     στην Α’ζωνη 325,00 €

Για καθε θέση     στην Β΄Ζώνη 255,00

Για καθε θέση     στα ζωνη Χαλια 200,00€

Για θεσης καντινας 250,00€

Για Μικροπωλητές 50,00 €

Για ψησταριές : Νο 1      2.200,00 €,               Νο 6     2.800,00 €

Νο 2     1.800,00 €,                Νο 7     1.800,00 €

Νο 3     1.600,00 €, Νο 8     2.200,00 €.

Νο 4     1.500,00 €,                Νο 9     1.500,00 €

Νο 5     1.500,00 €,

Η καταβολή του τέλους θα γίνεται στο Τμήμα Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με κάρτα ή μετρητά (με υπερησιακό σημείωμα από το τμήμα εμπορίου) ή με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου Γρεβενών  της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,  με την αιτιολογία ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022  Στο όνομα του δικαιούχου και την αναγραφή του ΑΦΜ του.

Αριθ. Λογ/σμού  ΙΒΑΝ: GR 7001722400005240051189344     ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κάθε κατάστημα θα επιβαρύνεται για τον ηλεκτροφωτισμό με 25,00 € για κάθε φωτιστικό σώμα και για κάθε επί πλέον φωτιστικό με 10,00 € και για κάθε πρίζα με 50,00 € και θα υπάρχει όριο τοποθετησης λαμπτηρων- φωτιστικων σωματων  και θα γινεται συμφωνα με τις υποδείξεις των ηλεκτρολογων. Στους παραβατες και στους μη συμμορφωθέντες θα επιβαλλονται πρόστιμα και οι ψησταριές θα επιβαρύνονται για ηλεκτροφωτισμό 50,00 €.

Στις ανωτέρω τιμές δεν υπολογίζεται το κόστος κατασκευής των παραγκών και ή φύλαξη  του χωρου,  τα οποία είναι ευθύνη των ίδιων των πωλητών.

Δεν επιτρεπεται η εγκατάσταση στην εμποροπανήγυρη χωρίς την έγκριση συμμετοχής

Δεν θα χορηγείται έγκριση συμμετοχής εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα τέλη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2462025630

Ο αρμόδιος

Αντιδήμαρχος

ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ