Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

“Ξεκινά η αποκατάσταση του Μοναστηριού Ταξιάρχη από την Π.Ε. Γρεβενών”

Η Περιφερειακή Αρχή, με συνέπεια και συνέχεια, υλοποιεί το πρόγραμμα που εξαρχής είχε θέσει, κάνοντας σταθερά βήματα για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Τόπου, και υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ν. Γρεβενών», με προϋπολογιζόμενη δαπάνης 1.010.600,00€.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και προαγωγής του θρησκευτικού τουρισμού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/09/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ