Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών ανακοινώνεται  στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του νομού ότι:


Από το νέο σχολικό έτος 20222023 τίθεται σε εφαρμογή το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου το οποίο θα αναπτύσσεται στις παρακάτω τρεις (3) ζώνες:


Στην πρώτη (1η) ζώνη, «Μεσημβρινό γεύμα Διατροφική αγωγή», διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας καθημερινά, εντάσσεται επ’ ευκαιρία και του μεσημβρινού γεύματος, το διδακτικό αντικείμενο της διατροφικής αγωγής, το οποίο ανατίθεται, κατά προτεραιότητα, στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη δεύτερη ώρα (14.10 έως 14.55).

Στην δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη Προετοιμασία», διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών, εντάσσεται, τουλάχιστον για μια (1) διδακτική ώρα καθημερινά, το γνωστικό αντικείμενο της «Μελέτης Προετοιμασίας» στη γλώσσα και τα μαθηματικά, το οποίο ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων. Στη ίδια ζώνη δύναται να εντάσσεται μία (1) διδακτική ώρα με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αγγλικά, αθλητισμός, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή και τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), τα οποία ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου κλάδου.

Στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι», εντάσσονται, για συνεχόμενο δίωρο καθημερινά, με ενδιάμεσο ολιγόλεπτο διάλειμμα, οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι, στο πλαίσιο λειτουργίας των οποίων δύναται να προσφέρεται δράση, δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισμική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία εφημερίδας. Οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικώνβιωματικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας. Η διάρκεια κάθε ομίλου δύναται να εκτείνεται 
σε ένα ή και περισσότερα συνεχόμενα διδακτικά δίωρα. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δύνανται να επιλέγουν και να συμμετέχουν σε έναν ή περισσότερους ομίλους.

Η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το διευρυμένο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Ειδικά, το σχολικό έτος 20222023 δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14.55, με το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.
Με τη θέση σε εφαρμογή του νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Νηπιαγωγείου προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος δύο (2) διδακτικές ώρες και συγκεκριμένα η πέμπτη (5η) και η έκτη (6η), διάρκειας τριάντα (30) λεπτών η καθεμία.

Συγκεκριμένα, στην 5η διδακτική ώρα εντάσσεται ανάπαυση/ελεύθερο παιχνίδι/ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ενώ η 6η διδακτική ώρα δύναται να αξιοποιείται, κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, από τον εκπαιδευτικό για ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση με το πέρας του ολοήμερου προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνήσουν με τις σχολικές μονάδες του 1ου3ου, 4ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου και του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου με την έναρξη του σχολικού έτους, 1 Σεπτεμβρίου 2022, από όπου και θα πληροφορηθούν για τους «Σχολικούς Μαθητικούς Ομίλους» που θα προσφέρονται σε κάθε σχολική μονάδα.


Να σημειωθεί, τέλος, ότι όλοι οι μαθητές και μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από κοινωνικά ή άλλα κριτήρια. Στις αιτήσεις που θα καταθέσουν οι γονείς και οι κηδεμόνες στις οικείες σχολικές μονάδες, θα έχουν την δυνατότητα είτε να ανανεώσουν την εγγραφή στο υφιστάμενο πρόγραμμα ολοήμερου σχολείου, είτε να αιτηθούν την εγγραφή στο νέο. Προκειμένου να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει το διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα απαιτείται η εγγραφή και φοίτηση τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των μαθητών στα μονοθέσια, οκτώ (8) μαθητών στα διθέσια έως και πενταθέσια, καθώς και δέκα (10) μαθητών στα εξαθέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία. Για τα Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών είναι πέντε (5) νήπια/προνήπια για τα μονοθέσια νηπιαγωγεία, επτά (7) νήπια/προνήπια για τα διθέσια είναι και δέκα (10) νήπια/προνήπια για τα τριθέσια και άνω.

Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών
Ιωάννης Σούλιος