Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

“Γρεβενίτης” – Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για τον καθαρισμό της κοίτης ρεμάτων

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει AνοιχτόHλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό κοίτης Ρεμάτων στην Τ.Κ. Γρεβενών. Το έργο έχει προϋπολογισμό 50.000,00€, και εκτελείται στο πλαίσιο των Αντιπλημμυρικών Έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Γρεβενών.
Λόγω της έντονης βλάστησης, των μπάζων και των απορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί στις κοίτες, καθίσταται δυσχερής η απορροή των επιφανειακών υδάτων. Αποτέλεσμα είναι να συμβαίνουν πλημμύρες, ζημιώνοντας τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.Με την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών προβλέπεται ναι γίνει καθαρισμός της κοίτης του ρέματος, κοπή – εκρίζωση τηςβλάστησης, και απομάκρυνση των μπάζων και των απορριμμάτων, για την ελεύθερη απορροή των υδάτων, πάντα με μέριμνα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιώνσκοπό έχει να βελτιώσει την ικανότητα απορροής υδάτων των ρεμάτων της πόλεως των Γρεβενών, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία και αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας, γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισμό των πλημμυρικών φαινομένων και κατ’ επέκταση σε καλύτερη προστασία των περιουσιών των κατοίκων.
Η Π.Ε. Γρεβενών συνεχίζει τον αγώνα της για βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των Γρεβενιωτών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ