Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Υπογραφή σύμβασης για την “ανάπλαση” στα Γρεβενά (VIDEO)

Υπεγράφη την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, από το Δήμαρχο Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου Κ/ξιας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – Κ. ΒΑΣΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κ. Παναγιώτη Αποστολίδηη σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ, …

ΚΟΥΡΒΟΥΛΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», παρουσία του Βουλευτή Γρεβενών κ. Κοψαχείλη, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Δακή και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών κ. Δασταμάνη.  Στην υπογραφή παρέστησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τόσκας, η Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης με αρμοδιότητα έργων ΕΣΠΑ κα Πέτρου οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κόραβος, Καραγιάννης και Παλάσκας, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, στελέχη του Δήμου και των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος κ. Κουπτσίδης κατά τη διάρκεια της υπογραφής έκανε ιδιαίτερη αναφορά επίσης στο «Κέντρο Παλαιοντολογίας Μηλιάς» και στη συντήρηση και ανάδειξη της «Μεγάλης Παναγίας» Σαμαρίνας τονίζοντας τη σημαντικότητά τους για το Δήμο Γρεβενών και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο υπό υπογραφή έργο.

 

Ο Δήμος Γρεβενών στις 17/5/2011 υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ, ΚΟΥΡΒΟΥΛΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 -2013», Άξονας προτεραιότητας 8:  «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ», Κωδικός θεματικής προτεραιότητας 61: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», προϋπολογισμού 8.200.000,00€, σύμφωνα με την αριθμ 34/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Μετά από τη θετική αξιολόγηση της πρότασης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στις 04/11/2011.

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 10-04-2012 και μετά από αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανάδοχος εταιρεία κατασκευής αναδείχθηκε η Κ/ξια «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – Κ. ΒΑΣΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 38,31%.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.140.084,37€ με το Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης 24 μήνες. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

            Στόχος της μελέτης τόνισε είναι η λειτουργική, αισθητική και κυκλοφοριακή αναβάθμιση των συγκεκριμένων περιοχών που σήμερα παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα.

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την αστική ανάπλαση του κέντρου της πόλης των Γρεβενών. Η επιφάνεια έχει χωριστεί σε οχτώ (υπο)περιοχές. Παρακάτω παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή της ανάπλαση για κάθε μία από τις περιοχές ξεχωριστά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επεμβάσεις που θα γίνουν ανά περιοχή:

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, ΓΚΟΥΜΑ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΣΟΛΩΝΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ: Οι σημαντικότερες επεμβάσεις που γίνονται  συνοπτικά είναι:

Α) Στο κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης, επιλέχθηκε να κατασκευαστούν βυθισμένα ασφάλτινα οδοστρώματα με πεζοδρόμια υπερυψωμένα  με ορθογώνιους κυβόλιθους, μεταλλικούς πασσάλους και δένδρα. Το πλάτος του οδοστρώματος στις οδούς αυτές είναι 3,50 μ. Σε όλο το μήκος του κυρίου οδικού δικτύου (όπου ήταν εφικτό) κατασκευάζονται χώροι στάθμευσης – φορτοεκφόρτωσης πλάτους 2,00 μ. Στο υπολειπόμενο πλάτος της οδού κατασκευάζονται ίσα πεζοδρόμια εκατέρωθεν.

Β)  Στο δευτερεύον  οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης, επιλέχθηκε να κατασκευαστούν υπερυψωμένα οδοστρώματα και πεζοδρόμια στο ίδιο επίπεδο από γρανιτοκυβόλιθους.

    ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΟΔΟΥ Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ : Οι σημαντικότερες επεμβάσεις που γίνονται συνοπτικά είναι:

 • Διατηρείται το πλάτος της ασφάλτου της οδού (7.00 μ.) από το Ο.Τ. 72 μέχρι και την αρχή των εργατικών κατοικιών όπου δίνεται ένα έξτρα πλάτος ασφάλτου 2 μ. για στάθμευση.
 • Εκατέρωθεν της οδού κατασκευάζονται πεζοδρόμια πλάτους 2,50 μ.
 • Σε όλη την περιοχή, κατασκευάζονται νέα φρεάτια ομβρίων όπου απαιτείται.
 • Σε όλη την περιοχή,  τοποθετείται κατακόρυφη και βάφεται οριζόντια σήμανση.
 • Σε όλη την περιοχή, τοποθετείται αστικός εξοπλισμός (σχάρες δένδρων, μικροί κάδοι απορριμμάτων, κτλ)
 • Στη νότια πλευρά της οδού και λόγω των κλίσεων κατασκευάζεται τοιχείο πάνω στο οποίο τοποθετούνται μεταλλικά κιγκλιδώματα

 

     ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Οι σημαντικότερες επεμβάσεις που γίνονται  συνοπτικά είναι:

 • Διατηρείται το πλάτος της ασφάλτου στις οδούς (5.00 μ.) αλλά γίνονται μονοδρομήσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων σε όλη την περιοχή.
 • Διατηρείται το πλάτος των πεζοδρομίων στις οδούς, αλλά σε αρκετά σημεία όπου υπάρχει διαθέσιμος δημιουργούνται μεγάλα πεζοδρόμια ή πεζόδρομοι πλάτους 3.00 τουλάχιστον μέτρων.
 •  Στα τέσσερα Ο. Τ. Βόρεια του οικισμού γίνεται κεκλιμένη διαμόρφωση με κατάργηση των κατακόρυφων τοιχείων και της πλατείας, κατασκευάζεται ένα πεζοδρόμιο πλάτους 3.00 μ. και φυτεύεται ένα φράγμα πρασίνου αειθαλών δένδρων απομόνωσης του οικισμού από την Γ.Μπουσίου με μεταλλικά κιγκλιδώματα. Όσα από τα υπάρχοντα τοιχεία κριθεί από τον ανάδοχο και την επιβλέπουσα αρχή ότι δεν επηρεάζουν την ανάπλαση, θα διατηρηθούν, αυξάνοντας έτσι την αντοχή εν γένει του χωμάτινου πρανούς. Η πλατεία θα καθαιρεθεί. 
 • Κάτω από τα τέσσερα Ο. Τ. βόρεια του οικισμού κατασκευάζεται ένας ενοποιημένος πεζόδρομος πλάτους 3.00 μ., ο οποίος σε συνδυασμό με τα νέα μεγάλα περιμετρικά πεζοδρόμια πρόκειται να αποτελέσει μία σημαντική ήπια ενοποιημένη διαδρομή για τον κάτοικο της περιοχής ή τον επισκέπτη.
 • Φυτεύονται δένδρα σε όλα τα μεγάλα πεζοδρόμια, τους πεζόδρομους, τα πάρκα, κτλ.
 • Σε όλη την περιοχή, κατασκευάζονται νέα φρεάτια ομβρίων όπου απαιτείται
 • Σε όλη την περιοχή,  τοποθετείται κατακόρυφη και βάφεται οριζόντια σήμανση
 • Σε όλη την περιοχή, τοποθετείται αστικός εξοπλισμός (σχάρες δένδρων, μικροί κάδοι απορριμμάτων, κτλ)
 • Σε όλη την περιοχή, τοποθετείται νέος ηλεκτροφωτισμός

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ:

Η ανάπλαση της οδού γίνεται  για να τακτοποιήσει την κίνηση των πεζών και των οχημάτων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα αισθητικά την περιοχή. Ταυτόχρονα, με την ανάπλαση ορίζονται 99 νέες θέσεις στάθμευσης που είναι κάθετες με την κίνηση των οχημάτων επί της οδού, απέχουν μόλις 5’ από το κέντρο της πόλης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά από το Δήμο Γρεβενών σε διάφορες εκδηλώσεις. Οι σημαντικότερες επεμβάσεις που γίνονται  συνοπτικά είναι:

 • Δίνεται ένα πλάτος 4.00 μ. ανά κατεύθυνση για την κίνηση των οχημάτων και το υπόλοιπο μέρος της οδού χρησιμοποιείται για την δημιουργία κιβωτισμένων και κυρίως κάθετων στην κίνηση των οχημάτων θέσεων στάθμευσης.
 • Στην βόρεια πλευρά της οδού απαγορεύεται το παρκάρισμα.
 • Στην βόρεια πλευρά της οδού φυτεύονται δένδρα
 • Σε όλο το τμήμα της οδού, κατασκευάζονται νέα φρεάτια ομβρίων όπου απαιτείται
 • Σε όλο το τμήμα της οδού, τοποθετείται κατακόρυφη και βάφεται οριζόντια σήμανση
 • Σε όλο το τμήμα της οδού, εγκιβωτίζονται οι υπάρχοντες κάδοι απορριμμάτων
 • Σε όλο το τμήμα της οδού, τοποθετείται αστικός εξοπλισμός (σχάρες δένδρων).

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ:

 Το παρόν υποέργο αφορά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας,  στην πόλη των Γρεβενών. Οι σημαντικότερες επεμβάσεις που γίνονται συνοπτικά είναι:

 • Με την εξυγίανση της βάσης των κυβόλιθων θα εξασφαλισθεί η ομαλοποίηση της επιφανείας και η καλύτερη συμπεριφορά της στην επιβολή φορτίσεων από τα βαρέα οχήματα που κατά καιρούς εισέρχονται στην περιοχή. Οι κυβόλιθοι θα τοποθετηθούν σε σχέδια.
 • Στα όρια της περιοχής της ανάπλασης, τα διαφορετικά υλικά θα διαχωρίζονται με μπετόν διαχωρισμού ή μία σειρά από έγχρωμους κυβόλιθους.
 • Με την αλλαγή των κυβόλιθων και την επένδυση της κατακόρυφης αλλά και της πάνω πλευράς των υπαρχόντων τοιχείων στις ζαρντινιέρες με κεραμικά υλικά «ΚΛΙΝΚΕΡ»,  θα εξασφαλισθεί κάποια ήπια αισθητική αναβάθμιση της.
 • Τέλος, νέος αστικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε όλη την επιφάνεια της υπό ανάπλαση περιοχής, όπως νέοι κάδοι απορριμμάτων κτλ.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  «ΜΕΡΑ»:

Σκοπός της ανάπλασης είναι η δημιουργία μιας παιδικής χαράς που να είναι ασφαλή μιας και φιλοξενεί το μεγαλύτερο όγκο παιδιών της πόλης των Γρεβενών και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Οι εργασίες της προτεινομένης ανάπλασης είναι:

 • Α.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
 • Β. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ – ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ
 • Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 • Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 • ΣΤ. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
 • Ζ. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

 

Τα προτεινόμενα νέα όργανα παιδικής χαράς είναι:

 1. μια αμμοδόχος
 2. 1 σύνθετο νηπίων
 3. 3 διθέσιες κούνιες νηπίων
 4. 2 μεγάλα σύνθετα
 5. 2 τετραθέσιες τραμπάλες
 6. 1 τριθέσια κούνια
 7. 1 όργανο αναρρίχησης