Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων

     Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάθεση αιτήσεων για το «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής των Αμπελώνων της τρέχουσας αμπελουργικής  περιόδου – ΥΑ 1059/128533/13-5-2022 – ΦΕΚ2418, ΤΕΥΧΟΣ Β’, 17-5-2022» σε εφαρμογή της με αρ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β).

     Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, από τη 18η Μαΐου έως τη 15η Ιουνίου εκάστου έτους, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) για ένταξη στο Πρόγραμμα. Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο ένα στρέμμα.

Ο Δ/ντης 

Αγροτικής Οικονομίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε ακόμα