Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Από σήμερα Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013 οι αιτήσεις για παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεα του Δήμου Γρεβενών (video)

Τις προϋποθέσεις για την κάλυψη του συνόλου σχεδόν των αναγκών για τη δωρεάν εγγραφή των παιδιών στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, όπως και στα ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) και ΚΔΑΠμεΑ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία), στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση …

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», εξασφάλισε ο δήμος Γρεβενών μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς έργου Γρεβενών ΔΕ.ΚΕ.Γ. και του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Γρεβενών.

 

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, αφορά τις εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και άνεργες, όπως και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους.

Οι αιτήσεις για την ένταξη των παιδιών στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουλίου, έως και την Παρασκευή 2 Αυγούστου (έως τις 2 μ.μ.).

Σύμφωνα με τους πίνακες που ανακοίνωσε η ΕΕΤΑΑ για τις πιστοποιημένες δομές και θέσεις, ο δήμος Γρεβενών εξασφάλισε την πιστοποίηση 8 δομών, όπου προβλέπεται με τα σημερινά δεδομένα να φιλοξενηθούν 768 παιδιά και 25 άτομα με αναπηρία (συνολικά 793). Η συνολική χρηματοδότηση για τις δομές της ΔΕΚΕΓ και του Νομικού Προσώπου ανέρχεται στο ποσό του: 1.046.800€

 

Η Χρηματοδότηση αναλυτικά είναι :

Για το ΝΠΔΔ 518.000€

 • Ο Α’ Παιδικός Σταθμός Γρεβενών 90 παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Ο Β’ Παιδικός Σταθμός Γρεβενών 70 παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και 20 βρεφών από 18 μηνών έως 2,5 ετών

Για τη ΔΕΚΕΓ 1.564.800€

 • Βρεφονηπιακός Σταθμός Γρεβενών 9 βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών και 19 παιδιά 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός Ελάτου 8 βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών και 17 παιδιών από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
 • ΚΔΑΠ – ΜΕΑ 25 παιδιά με αναπηρία
 • ΚΔΑΠ Αθλητισμού 185 παιδιά 5-12 ετών (α’ και β’ βάρδια)
 • ΚΔΑΠ 6ου Δημοτικού σχολείου 130 παιδιά 5-12 ετών (α’ και β’ βάρδια)
 • ΚΔΑΠ Πνευματικού Κέντρου 220 παιδιά 5-12 ετών (α’ και β’ βάρδια)

Οι δικαιούχες μητέρες του προγράμματος μπορούνε να δηλώσουνε στην αίτηση τους κατά σειρά προτεραιότητας έως 4 παιδικούς σταθμούς και έως 2 ΚΔΑΠ σε επίπεδο πόλης.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος – Χρηματοδότηση:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του προγράμματος, τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011 δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 30.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, τα 35.000€ για μητέρες με 3 ή 4 παιδιά και τα 40.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω.
Μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, όλες οι ενδιαφερόμενες θα υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα (αν υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι είναι γνήσια αντίγραφα απαιτείται το «γνήσιο της υπογραφής»), τα εξής βασικά δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες).

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου τριμήνου και να αποτυπώνει πλήρως την ισχύουσα οικογενειακή κατάσταση).

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011).

4. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης.

 

Αιτήσεις και δικαιολογητικά


Για την ασφαλή εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων γονέων, ο δήμος Γρεβενών έχει στη διάθεση των πολιτών και φέτος το σύνολο των κοινωνικών του υπηρεσιών, εξειδικευμένα στελέχη οι οποίοι θα βοηθούν τους γονείς στον προέλεγχο των δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση των αιτήσεων.

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργούν καθημερινά από τις:

 

 • 9 το πρωί έως  και τις 9 το βράδυ.
 • Επίσης ο Δήμος Γρεβενών θα είναι ανοιχτός  το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013.

 

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες μπορούν να ενημερώνονται για τη σύνταξη και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών:

 

 •  Στο Δημοτικό Κατάστημα ( Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου) τηλ. Επικοιν.: 2462050830- 2462350861-50862-50863.

 

{youtube}5_UBZGphbc8|560|350{/youtube}

 

Δείτε ακόμα