Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Υπεγράφη η οικιστική ανάπλαση στο Δασύλλιο

Υπεγράφη από το Δήμαρχο Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου Κ/ξίας «ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΚΕΠΑΠΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», παρουσία της Αντιδημάρχου κας Αικατερίνης Πέτρου, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥΚΟΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»,…

προϋπολογισμού 57.526,20€ με ΦΠΑ και χρόνο περαίωσης 18 μήνες.

Ο Δήμος Γρεβενών, στο πλαίσιο της αξιοποίησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 και ειδικότερα του Μέτρου 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ», που έχει ως στόχο την βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, υπέβαλε στις 14-11-2011  αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 92.000,00€.

Η πρόταση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το έργο δημοπρατήθηκε από το Δήμο Γρεβενών στις 26/03/2013 όπου ανάδοχος εκτέλεσης του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ξία «ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε-ΚΕΠΑΠΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» με έδρα τα Γρεβενά, η οποία προσέφερε  τη μεγαλύτερη έκπτωση, ήτοι 37,47%

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση του χώρου (επίστρωση- διαπλάτυνση των υφιστάμενων διαδρόμων) που βρίσκεται πίσω από την εκκλησία του χωριού, στον οποίο λαμβάνει χώρα το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.

Με την ολοκλήρωσή του έργου θα εξυπηρετούνται οι κάτοικοι του χωριού καθώς και οι επισκέπτες.