Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

«Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων σκύλων στα παλαιά σφαγεία».

Υπεγράφη την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 από το Δήμαρχο Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη και τον κ. Κουτσοτόλη Νικόλαο, ανάδοχο του έργου, παρουσία της Αντιδημάρχου κας Αικατερίνης Πέτρου, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων σκύλων στα παλαιά σφαγεία» προϋπολογισμού 26.653,72€ με ΦΠΑμε προθεσμία περαίωσης τριών…

(3) μηνών.

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (115/2013), για την υλοποίηση του παραπάνω έργου συνέταξε την αριθμ 04/2013 τεχνική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε να διαμορφωθεί στις εγκαταστάσεις των παλαιών σφαγείων, ένας χώρος ενιαίος όπου θα τοποθετηθούν 22 κλωβοί με σκοπό να φιλοξενούνται για μικρό χρονικό διάστημα αδέσποτα σκυλιά προκειμένου να ελέγχονται, να εμβολιάζονται και στη συνέχεια αφού ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία να ελευθερώνονται. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 27.764,30€.

Το έργο δημοπρατήθηκε από το Δήμο Γρεβενών στις 16/05/2013, όπου ανάδοχος εκτέλεσης του έργου ανακηρύχθηκε ο κ. Κουτσοτόλης Νικόλαος με ποσοστό έκπτωσης 4%. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ 2013.

 

Δείτε ακόμα