Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2012

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), σήμερα Παρασκευή 12 Ιουλίου,  μετά την  ολοκλήρωση των ελέγχων, προχώρησε στην πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους 2012. Η εξισωτική αποζημίωση αφορά…

στην παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους. Το συνολικό ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης ανέρχεται στα  81.331.919,15 € και αφορά συνολικά 62.038 δικαιούχους.

Η πληρωμή πραγματοποιείται σε όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος  Μπαλτατζής» και δεν είχαν ελλείψεις στις αιτήσεις τους.  Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τα ποσά πληρωμής που τους καταβλήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ: (http://www.opekepe.gr/sdip.asp).

Επίσης, στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/searchExisotiki.asp) θα μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά και οι δικαιούχοι στους οποίους  δεν καταβλήθηκε η Εξισωτική Αποζημίωση, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είτε γιατί οι αιτήσεις τους παρουσιάζουν ελλείψεις δικαιολογητικών. Για  τους γεωργούς που έχουν ελλείψεις δικαιολογητικών διευκρινίζεται ότι πρέπει να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή δια μέσου των ΕΑΣ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά,  ώστε αφού γίνει ο έλεγχος τους, να καταστεί  δυνατή η πληρωμή τους στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων. Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων είναι εντός 10 ημερών από την ανάρτησή τους στους αντίστοιχους Δήμους.

Παράλληλα, το ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι σήμερα Παρασκευή 12 Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο ελέγχων, στάλθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς πληρωμή στην αρμόδια Τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ, τα στοιχεία των  45.235 δικαιούχων της Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών, με το συνολικό ποσό των 7.174.481,77 €.