Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

«Παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΜ για την Τέχνη της Πέτρας»

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ Νικόλαος Συλλίρης, κατόπιν αιτήματος της ΝΕ Γρεβενών, απηύθυνε επιστολή στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που αφορά στην ένταξη στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της τέχνης της Πέτρας. Χαρακτηριστικά αναφέρει τα κάτωθι:

Το Εθνικό Ευρετήριο είναι η αποτύπωση στοιχείων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας με τη μορφή ευρετηρίου. Αποτελεί μια έγκυρη και επικαιροποιημένη εικόνα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Μέσω του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας επιδιώκεται να δοθεί ο λόγος στους ίδιους τους φορείς της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (κοινότητες, ομάδες, ακόμα και μεμονωμένα άτομα) προκειμένου να μοιραστούν τη δική τους πολιτισμική εμπειρία με το εγχώριο και διεθνές κοινό, να μιλήσουν για τη συλλογική τους ταυτότητα, να διατυπώσουν προτάσεις για τη μελέτη και κυρίως για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Η πληροφορία που σχετίζεται με κάθε στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που εγγράφεται στο Εθνικό Ευρετήριο παρουσιάζεται σε ένα Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο συμπληρώνεται και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ίδια την κοινότητα φορέων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ και με τη συνδρομή της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά κάθε κράτος-μέλος της Σύμβασης οφείλει να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα ευρετήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα ευρετήρια αυτά πρέπει να ενημερώνονται τακτικά, ενώ κάθε κράτος-μέλος, όταν υποβάλλει την περιοδική έκθεσή του (periodic report) στην Επιτροπή, πρέπει να παρέχει, μεταξύ άλλων, στοιχεία που να αφορούν το/τα εθνικά ευρετήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, τα αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν την παρουσία της ανθρώπινης κατοίκησης από την Παλαιολιθική εποχή, ενώ διάσπαρτοι οικισμοί κοντά σε περάσματα υπήρχαν και στην αρχαιότητα. Το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα που άφησαν πίσω τους οι γεωπολιτικές αλλαγές της περιοχής, είναι εντόνως αποτυπωμένο στα μνημεία της περιοχής. Αυτά που σήμερα είναι κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία, μαρτυρούν την ικανότητα των ανθρώπων της περιοχής να δαμάζουν τη φύση, τους ορεινούς όγκους, τα δύσκολα καιρικά φαινόμενα και τα δυσπρόσιτα περάσματα προκειμένου να δημιουργήσουν περίτεχνα αρχιτεκτονήματα. Οι τεχνίτες, οι μάστορες και οι αγιογράφοι της περιοχής, που αποτύπωσαν και διασφάλισαν το πολιτιστικό της απόθεμα, υπήρξαν σιωπηροί και αφανείς δημιουργοί που προτίμησαν να συνδιαλλαγούν με τη φύση και το άγριο τοπίο με μεθόδους γεμάτες σοφία, χωρίς την προφανή επίδειξη δεξιοτήτων τους. Στα μνημεία των Γρεβενών, αναπτύσσεται μια ιδιότυπη τοπική αρχιτεκτονική γλώσσα με τις δικές της ποιότητες και αξίες.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να συμβάλετε στην προσπάθεια της ένταξης στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της «Τέχνη της Πέτρας». Το ΤΕΕ/ΤΔΜ έχει ήδη μελετήσει και αποτυπώσει την πλούσια κληρονομία της «Τέχνης της Πέτρας» μέσω ομάδα εργασίας με αντικείμενο: «Υποστήριξη αποτίμησης της κατάστασης των μνημείων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (Νοέμβριος 2017).»

Δείτε ακόμα