Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Περίληψη της προκήρυξης για την μελέτη του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Σε συνέχεια της απόφασης του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Ταγαρά ο οποίος ενέκρινε την κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Α΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι προκηρύξεις για τις πρώτες 12 μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

• ΤΠΣ Δήμου ΜεγίστηςΥπενθυμίζουμε πως οι 12 μελέτες αφορούν τις εξής περιοχές:

• ΤΠΣ Δήμου Ιθάκης
• ΤΠΣ Δήμων Καρπάθου και Ηρωϊκής νήσου Κάσου
• ΤΠΣ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
ΤΠΣ Δήμου Γρεβενών – Ενότητα I (ΔΕ Γρεβενών, Βεντζίου, Ηρακλεωτών)
• ΤΠΣ Δήμου Γρεβενών Ενότητα II (ΔΕ Αβδέλλας, Αγ. Κοσμά, Γόργιανης, Δοτσικού, Θεοδώρου Ζιάκα, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης, Φιλιππαίων)
• ΤΠΣ Δήμων Πάτμου, Λειψών, Λέρου, Αγαθονησίου, Καλυμνίων
• ΤΠΣ Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας
• ΤΠΣ Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
• ΤΠΣ Δήμου Αιγιαλείας
• ΤΠΣ Δήμου Ήλιδας
• ΤΠΣ Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου

Δείτε παρακάτω τα οικονομικά στοιχεία και κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης για την μελέτη του ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ :

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ι
Εκτιμώμενη Αξία: 1.196.166,52 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 419,003.94 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 419,003.94 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), , 47.983,98 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 214.960,41 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές 48.092,05 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 47.122,20 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

 

πηγηnews.b2green.gr/