Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:…

 

1.      Έγκριση φακέλου του έργου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα».
2.      Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δήμου Γρεβενών και της ΑΝ.ΓΡΕ. με τίτλο: «Συμπλήρωση Μελετών για την αποκατάσταση του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγία) Σαμαρίνας Δήμου Γρεβενών» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.
3.      Εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο Γρεβενών για την υπογραφή και κατάθεση αίτησης για έγκριση Άδειας Δόμησης με τίτλο έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειας αποθήκης και ισόγειου στεγάστρου σε υπάρχον ισόγειο κτίριο (σχολείο) και πιστοποίηση νόμιμου περιγράμματος υπάρχοντος κτιρίου (σχολείο).
4.      Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτιρίου που στεγαζόταν παλαιότερα το πρώην Νομοκτηνιατρείο Γρεβενών στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών.
5.      Έγκριση του Α΄ Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κοινότητας Σμίξης».
6.      Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
7.      Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ».
8.      Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
9.      Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
10.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΩΝ».
11.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
12.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο συνολικής ισχύος 1 KW στο ρέμα Καταρράκτη στην Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Γρεβενών».
13.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός Διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών».
14.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση οικισμού Ποντινής».
15.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση περιφερειακού δρόμου Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου».
16.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση στέγης Δημοτικών κτιρίων (έτους 2010)».
17.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Δ. Αγ. Γεωργίου».
18.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες 4ου – 7ου Δημοτικού Σχολείου Δ. Γρεβενών».
19.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης στον οικισμό Πριονίων».
20.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Ν. Γρεβενών».
21.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικών Δ.Ε. Γόργιανης (έτους 2012)».
22.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου».
23.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας & κατασκευή κοινοτικού καταστήματος».
24.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρικές σχάρες σε δρόμους (Δημοτικής Ενότητας Μεσολουρίου)».
25.  Ορισμός επιτροπής παραλαβής και έλεγχου της ποιότητας των υλικών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ».
26.  Αποδοχή χρηματοδότησης (18.000,00) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Αμυγδαλιές».
27.  Αποδοχή χρηματοδότησης (80.000,00) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επέκταση Δημοτικού κοιμητηρίου».
28.  Εγγραφή στον προϋπολογισμό τρέχ. έτους χρηματικό ποσό (38.200,00) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πάρκων πλατειών πόλης Γρεβενών».
29.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013, ως προς πιστώσεις ΣΑΤΑ.
30.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εγγραφή πίστωσης ποσού 4.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης αιρετών έτους 2013.
31.  Έγκριση δαπανών που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 2013.
32.  Εφάπαξ καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το πρόγραμμα «Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις».
33.  Οδοιπορικά έξοδα Δημάρχου.
34.  Επιστροφή καταβληθέντων τελών ηλεκτροφωτισμού.
35.  Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών.
36.  Ηλεκτροδότηση ακινήτων και μετατόπιση κολώνας φωτισμού επί αιτημάτων δημοτών.
37.  Επεκτάσεις δικτύων φωτισμού επί αιτημάτων δημοτών.
38.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 063/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών.
39.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 150/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών.
40.  Έγκριση της αριθμ. 74/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΚΕΓ.
41.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης Κ’ παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 και αναμόρφωση προϋπολογισμού.
42.  Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
43.  Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης συγκοινωνιακού έργου.
44.  Προμήθεια Νομικών Προσώπων.
45.  Ανάθεση της προμήθειας γάλακτος (για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου).
46.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στις 28-06-2013.
47.  Επικαιροποίηση της από 19-10-2007 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Μελέτες Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ Δήμου Γρεβενών».
48.  Διόρθωση – Συμπλήρωση της αριθ. 18/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
49.  Συμπλήρωση της αριθμ. 594/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
50.  Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γρεβενών.
51.  Επί αίτησης παραίτησης του κ. Χάτσιου Παναγιώτη του Φωτίου μισθωτή Δημοτικής Έκτασης εμβαδού (6.348,043) τ.μ. στους “Επτά Λάκκους” Γρεβενών.
52.  Επί αιτήματος Βράκα Θεοδώρου για μείωση του μισθώματος.
53.  Επί αιτήσεως Μπουραλέκου Αικατερίνη.
 
 
 
 
 

Δείτε ακόμα