Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ημερίδα με θέμα “Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικοιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.”

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου διοργανώνει δύο ενημερωτικές ημερίδες με θέμα «Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου» στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Οι ημερίδες είναι ανοιχτές για το κοινό και έχουν στόχο την προβολή των δράσεων που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης και αφορούν θέματα παρακολούθησης ειδών, διαχείρισης, καινοτόμα μέτρα προστασίας της άγριας πανίδας και ελάττωσης των συγκρούσεων ανθρώπου – ειδών άγριας πανίδας, δικτύωσης και προβολής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Συνοχής και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 22 Ιουλίου και ώρα 10.30 π.μ. στο ξενοδοχείο Αχίλλειον στα Γρεβενά και την Παρασκευή 23 Ιουλίου και ώρα 10.30 π.μ στη Φρόντζου Πολιτεία στα Ιωάννινα.

Δείτε ακόμα