Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

         

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 15η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 6 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, προκειμένου να γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2018 – 2019 και 2020, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου θα αναρτηθεί το πλήρες κείμενο του Απολογισμού των Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2018 – 2019 και 2020 ώστε κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο να μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Κοινοποίηση

1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Ανδρέα Πάτση

2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Γεώργιο Κασαπίδη

3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ιωάννη Γιάτσιο

4. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)

5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων

6. M.M.E.

7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)

Πίνακας Αποδεκτών

 1. Δήμαρχο Γρεβενών
 2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών
 3. Γενικό Γραμματέα Δήμου Γρεβενών
 4. Πρόεδρο Κοινοτήτων
 5. Δικηγορικό Σύλλογο Γρεβενών
 6. Ιατρικό Σύλλογο
 7. Φαρμακευτικό Σύλλογο
 8. Οδοντιατρικό Σύλλογο Γρεβενών
 9. Σύλλογο Δασκάλων & Νηπιαγωγών Γρεβενών
 10. ΤΕΕ
 11. Επιμελητήριο Γρεβενών
 12. Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών Ειδών Εστίασης Κέντρων Ψυχαγωγίας – Καφενείων & Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Γρεβενών
 13. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Γρεβενών
 14. Σύλλογο Ξενοδόχων και Ενοικιαζομένων Δωματίων Γρεβενών
 15. Σύλλογο Ξενοδόχων Ορεινού Όγκου Γρεβενών
 16. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Α.Ε Γρεβενών
 17. Σύλλογο εργαζομένων Α/θμιας Τοπ. Αυτ/σης Δήμων Ν. Γρεβενών
 18. ΕΠΣ Γρεβενών
 19. Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας
 20. Σύλλογο Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού Γρεβενών “ΕΛΠΙΔΑ”