Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Στις 31-5-2021 υποβλήθηκαν από το Δήμο Δεσκάτης στο Υπουργείο Εσωτερικών και εν’ όψει του τρέχοντος προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», τέσσερεις [4] προτάσεις σε προσκλήσεις του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα: α] για την πρόσκληση ΑΤ 01: «Υποδομές ύδρευσης», β] για την πρόσκληση ΑΤ 10: «Ανοικτοί χώροι [Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ], γ] για την πρόσκληση ΑΤ 12: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης», και δ] για την πρόσκληση ΑΤ 14: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».
Είχε προηγηθεί η υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ 11: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας [προσεισμικός έλεγχος]».
Πριν την παρέλευση της προθεσμίας που έχει τεθεί για την υποβολή προτάσεων σε άλλες προσκλήσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», αναμένεται η υποβολή και νέων προτάσεων από το Δήμο Δεσκάτης.

Γραφείο Τύπου Δημάρχου

Δείτε ακόμα