Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2021

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2021

ΔΑΒΙΔ

λέ Θεο πίσκοπος καί  Μητροπολίτης Γρεβενν πρς τν ερ κλρο κα τν φιλόχριστο λα τς ερς  Μητροπόλεως Γρεβενν.

“Χαίρετε ν Κυρί πάντοτε, πάλιν ρ, χαίρετε”.

            γαπητοί πατέρες καί ελογημένοι Χριστιανοί.

            Μεγάλη χαρά κυριαρχε παντο σήμερα, στίς ψυχές μας καί σ’ ατήν κόμη τήν φύση, γιατί ρχηγός τς πίστεως μας καί πηγή τς ζως μας, Χριστός, “θανάτ θάνατον πατήσας” ναστήθηκε καί μς δώρισε τήν αώνια ζωή καί τό μέγα λεος. ταπεινωθείς στόν σταυρό Θεός, Κύριος μας πού γινε νθρωπος σάν μς καί γιά μς, δηγήθηκε πό τήν χειρότερη μορφή τς νθρώπινης κακίας, πό μύριους ξευτελισμούς, στόν πιό παίσχυντο θάνατο. λλά σάν Θεός τήν ντροπή τς σταυρώσεως τήν νύψωσε σέ δόξα, μέ τήν “κ νεκρν” νάστασή Του.

            Δέν γιορτάζουμε, σήμερα, μόνο τήν δυναμία τν φυσικν νόμων πρό το Νομοθέτου· δέν πανηγυρίζουμε τήν πτή πόδειξη τς Θεότητας το Χριστο, ποος “ν μοιώματι νθρώπου” μφανίσθηκε στή γ, λλά μέ πολύ ελάβεια θυμόμαστε τήν μεγαλειώδη κάθοδό το Κυρίου στό σκοτάδι το τάφου, στό βασίλειο το δη καί το θανάτου. Ατόν πού νίκησε καί κατατρόπωσε τήν λη. Γιορτάζουμε τήν πιβεβαίωση τς πίστεώς μας στήν μετά θάνατο συνέχεια τς ζως καί τήν βεβαιότητα καί τς δικς μας ναστάσεως, κατά τήν παραίτητη καί στήν ψυχή κάθε νθρώπου μαρτυρία τς ναγκαιότητας πικρατήσεως τς δικαιοσύνης.

            ξιόπιστοι μάρτυρες καί κήρυκες τς ναστάσεως το Κυρίου γιναν χι μόνο ο μυροφόρες γυνακες, λλά καί ο πόστολοι, ο ποοι μύρια παθήματα, μύριες στερήσεις καί τόν θάνατο κόμη δέχθηκαν νά ποστον, γιατί εχαν, σάν ατόπτες καί ατήκοι μάρτυρες πεισθε γιά τήν γνησιότητα καί τήν λήθεια τς ναστάσεως.

            Ατούς χοντας σάν μάρτυρες καί βεβαιωτές τς ναστάσεως καί τήν συνείδηση μας πού κράδαντα πιστεύει τήν σώψυχη μαρτυρίας τς ναστάσεως”, θά “ερισκόμεθα ψευδομάρτυρες το Θεο, τι μαρτυρήσαμεν κατά το Θεο“, άν δέν κηρύττουμε καί μολογομεν τήν νάστασή Του. Καί χι μόνο ατό, λλά θά στερούσαμε τούς αυτούς μας πό τήν βεβαιότητα καί τς δικς μας ναστάσεως, γιατί “Χριστός γερθείς, κ νεκρν, παρχή τν κεκοιμημένων γένετο”.

            βεβαιότητα τς πνευματικς καί τς σωματικς ναστάσεως το νθρώπου πηγάζει μόνο πό τόν νοικτόν καί κενόν, δηλαδή δειον τάφον. καθημερινός βίος μας περνάει σέ μιά ληθινή κόλαση, πού φόβος τς λοκληρωτικς καταστροφς καί βεβαιότητας γιά τό αριο καί ντινομία σπατάλης καί φτώχειας δημιουργε στόν λιγόχρονο πίγειο βίο μας, καί στήν δύσκολη πό κάθε ποψη καθημερινότητα μας. πανδημία τς ρρώστειας καί δοκιμασία το κλονισμο τς σωματικς γείας, εναι εκαιρία πνευματικς νατάσεως καί ναστάσεως γιά τόν καθένα μας. Νά ψάξουμε τήν ψυχή μας καθένας καί μέσα π’ ατήν τήν δοκιμασία, να βρομε τήν γάπη καί τό λεος το Θεο γιά τόν πονεμένο καί ρρωστο ψυχικά καί σωματικά νθρωπο. Νά δομε τήν λπίδα καί τς δικς μας ναστάσεως, μέσα πό τόν σταυρό ατς τς πανδημίας καί νά γίνουμε λοι μάρτυρες καί μαθητές τς γάπης καί τς εσπλαχνίας το Θεο.

            ς πλησιάσουμε λοιπόν γαπητοί μου δελφοί πρός τόν τάφον του ναστημένου Χριστο καί ς θάψουμε μέσα στό κενό πού φησε νάσταση Του, λες τίς καταστροφικές καί πικίνδυνες δυνάμεις πού πειλον σήμερα τόν κόσμο. Καί τσι χωρίς τό βάρος τς γωνίας θά μπορέσουμε καί σήμερα μέ ψυχική γαλήνη καί εημερία, μέ γεία “ψυχς καί σώματος” νά περάσουμε, καί τό αριο μέ σφάλεια νά κατακτήσουμε, γιατί κενος, ποος λπίζει καί στηρίζεται μόνο στίς νθρώπινες δυνάμεις, σάν λλος δάμ χάνεται, πεθαίνει, ν ατός πού λπίζει καί στηρίζεται στόν Χριστό ζεσπερ γάρ ν τ δάμ πάντες ποθνήσκουσι, οτω καί ν τ Χριστ πάντες ζωοποιηθήσονται”.

Χριστός νέστη δελφοί μου, μέ χαρά, λπίδα, παρηγοριά

καί πραγματική νάσταση στίς ψυχές μας.

Μέ ἐγκάρδιες πασχάλιες ἑόρτιες εὐχές

Πνευματικός σας Πατέρας καί πίσκοπος

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ