Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Tο NEO τελικό Προεδρικό Διάταγμα για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

(ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

 Το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Παραρτήματος Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά και το Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής του Παραρτήματος Γρεβενών…

του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά συγχωνεύονται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά, και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία έχει κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: β. α) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων β.β) Διοίκηση Επιχειρήσεων
Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του. Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013, καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Παραρτήματος Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά.

 

Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Παραρτήματος Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά εντάσσονται κατ’ επιλογήν και ύστερα από δήλωσή τους στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά ή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά.

 

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από τις εξής Σχολές:

1. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, με έδρα τα Γρεβενά, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
1) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β) Μάρκετινγκ.
2) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: β.α) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων β.β) Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών των Τμημάτων που προκύπτουν από μετονομασία ή συγχώνευση είναι ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών των Τμημάτων που συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται.2. Τα καταργούμενα Τμήματα συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως την 31η Αυγούστου 2013.
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που προκύπτουν από συγχώνευση ή μετονομασία αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014, ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2013

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το νέο τελικό Προεδρικό Διάταγμα για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.