Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Το Μήνυμα απο τους«OΡΙΖΟΝΤΕΣ» για τη Διεθνή Ημέρα εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

   

«OΡΙΖΟΝΤΕΣ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ» 

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι μια παγκόσμια πανδημία.  Είναι μια ηθική προσβολή για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια, ένα σημάδι ντροπής για όλες τις κοινωνίες και ένα σημαντικό εμπόδιο για μια συνεκτική, ισότιμη και αειφόρο ανάπτυξη.  Στον πυρήνα της, η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι η εκδήλωση μιας βαθιάς έλλειψης σεβασμού – μιας αποτυχίας των ανδρών-θυτών να αναγνωρίσουν την εγγενή ισότητα και αξιοπρέπεια των γυναικών.  Πρόκειται για ένα ζήτημα θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η βία μπορεί να λάβει πολλές μορφές – από εγχώριες επιθέσεις έως την εμπορία ανθρώπων, από την σεξουαλική βία μέχρι τον γάμο παιδιών και τη γυναικοκτονία.  Βλάπτει το άτομο και έχει σοβαρές συνέπειες για τις οικογένειες και την κοινωνία. Οι γυναίκες γίνονται ευάλωτες στη βία μέσω των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους τις κρατάμε άνισες.

Σύμφωνα με έρευνες προκύπτει το συµπέρασµα ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της γυναικείας κακοποίησης και της χρήσης ουσιών (νόμιμων και παράνομων). Η χρήση ουσιών, είτε αυτές είναι ναρκωτικές ουσίες, είτε αλκοόλ (κ.α.), µπορεί δυνητικά να επηρεάσει την εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς. Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα που επικαλείται η Α. Σπανού  στην ερευνά της με τίτλο: Ενδοοικογενειακή βία: διερεύνηση του φαινομενου της βίας κατά των γυναικών στο πλαίσιο της συζυγικής και ερωτικής σχέσης (2005), πως στο 50% των περιστατικών κακοποίησης, ο δράστης κάνει χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συμβουλευτικού Κέντρου Συντάγματος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει άµεση ή έµµεση σχέση της κακοποίησης γυναικών µε τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, ή άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών.

Κατά την προσπάθεια συσχέτισης των βίαιων περιστατικών µε τη χρήση ουσιών ή εξάρτησης φαίνεται ότι οι περισσότεροι θύτες είναι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι πρώην χρήστες. Βέβαια, συναντώνται εξαρτήσεις διαφόρων τύπων, όπως ο τζόγος. Επιπλέον, η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών αφορά το 40% – 60% των περιπτώσεων κακοποίησης από τον σύντροφο. Επίσης, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η χρήση ουσιών διευκολύνει την διάπραξη ή ενίσχυση της κακοποίησης µεταξύ συντρόφων (Easton, 2006).

Οι εξαρτητικές συμπεριφορές παρατηρούνται σε συνθήκες κοινωνικής παρακμής. Οι συνθήκες στις οποίος καλείται να ζήσει ο σημερινός άνθρωπος είναι επιβαρυμένες με αυξημένα υγειονομικά,  οικονομικά προβλήματα, ανεργία,  υποβάθμιση της παιδείας και τις υγείας, αβεβαιότητα για το μέλλον, κατάλυση όλων των σταθερών που υπήρχαν και έδιναν μια αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς στο άτομο και στην κοινωνία. Πολλές αξίες που έδιναν νόημα στη ζωή αμφισβητούνται δίνοντας ένα αίσθημα ανασφάλειας. Ο κλονισμός αυτός θέτει σε κίνδυνο την ισορροπία της κοινωνίας μας και άρα την ισορροπία των ατόμων που την αποτελούν. Αυτό προκαλεί ένα σημαντικό κενό το οποίο ευνοεί την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, παραπτωματικών συμπεριφορών, αύξηση της βίας και αύξηση του φαινομένου της εξάρτησης.

Επιπλέον η υγειονομική κρίση με την πανδημία COVID-19 επιβαρύνει πολύ την ψυχική υγεία. Tα συμπεράσματα από τις πρώτες έρευνες για την ψυχική κατάσταση των διαφορετικών υποομάδων του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της COVID-19 επιδημίας καταδεικνύουν την αναγκαιότητα για την έγκαιρη φροντίδα της ψυχικής υγείας. Παράγοντες όπως η χαμηλότερη ανθεκτικότητα σε στρεσογόνες καταστάσεις, το χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, οι διαπροσωπικές συγκρούσεις και αντιπαλότητες, η συχνή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης και το γυναικείο φύλο έχουν αναγνωριστεί ως προσδιοριστικοί στην ανάπτυξη συμπτωμάτων ψυχολογικού στρες κατά τη διάρκεια της COVID-19 επιδημίας. (Mowbray, Beijing, 2020 )

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό πρωταρχικός στόχος της κοινωνίας και των κοινωνικών φορέων πρέπει να είναι  η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών της τοπικής κοινωνίας σχετικά με έμφυλα ζητήματα. Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την  εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε Γρεβενών δημιούργησε ένα ερασιτεχνικό βίντεο ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στο φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών