Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Αιτήσεις για διατήρηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός οικισμών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Γρεβενών κάνει γνωστά τα εξής:

1. Οι κτηνοτρόφοι, των οποίων οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις προϋπήρχαν της 12ης Μαρτίου 2012 και συνεχίζουν να βρίσκονται εντός οικισμών ή πλησίον αυτών ,και επιθυμούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους , υποχρεούνται όπως καταθέσουν αίτηση διατήρησής τους στην Υπηρεσία μας ,μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά , προκειμένου να τους δοθεί η άδεια διατήρησης της κτηνοτροφικής τους εγκατάστασης.

Τα  δικαιολογητικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 940/81279/26.07.2017 (ΦΕΚ 2741/τ.Β/2017) ΚΥΑ και την υπ’ αριθμ.109/122248/17.11.2017 (ΑΔΑ:ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

2. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών του νόμου 4056/2012 , που λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης παρατείνεται έως τις 31-12-2020 .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟΚ Π.Ε. Γρεβενών στα  τηλέφωνα 24623 -53089 και 24623-53088 (αρμόδιοι υπάλληλοι οι κκ Κ. Ντινόπουλος και Ν. Βαρζώκας )

 

Γρεβενά 18-6-2020

Ο Δ/ντής

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

 Νικόλαος Τάκας

Δείτε ακόμα