Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

308.000 ευρώ για την κατασκευή περίφραξης στο φράγμα ύδρευσης και τη δημιουργία χώρων αναψυχής στη Δεσκάτη

Χρηματοδότηση του έργου για την κατασκευή περίφραξης γύρω από το φράγμα ύδρευσης

και τη δημιουργία χώρων αναψυχής στη Δεσκάτη, συνολικού π/υ 308.000 ευρώ,

στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε στις 28/04/2020 την ένταξη του έργου για την κατασκευή περίφραξης γύρω από το φράγμα ύδρευσης και τη δημιουργία χώρων αναψυχής στην Δ.Κ. Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης, προϋπολογισμού 308.000 ευρώ, στο Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του οποίου η διαχείριση έχει εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Δεσκάτης.

Η χρηματοδότηση της πράξης στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων για δημόσια χρήση, σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας.

Η πράξη θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικών Πόρων.