Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συλλόγου Λογιστών-Φοροτεχνικών Γρεβενών

Ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Γρεβενών , σε συνέχεια των µέτρων για την µείωση του ρυθµού εξάπλωσης του κορωνιού COVID-19, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟ∆Υ, απόλυτα σεβόµενη τη ∆ηµόσια Υγεία, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους φορολογούµενους πολίτες και πελάτες των λογιστικών γραφείων, συστήνει τον περιορισµό των επισκέψεων στα λογιστικά γραφεία για τις φορολογικές υποθέσεις τους, µόνο στις απόλυτα αναγκαίες, εφόσον σήµερα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση µε ηλεκτρονικά µέσα.
Παρακαλούνται όλοι οι πελάτες να απευθύνονται στα λογιστικά γραφεία τους µέσω τηλεφώνου ή email και να ζητούν να εξυπηρετηθούν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, µε αντίστοιχα µέσα, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις µετακινήσεις τους. Τέλος, συνιστούµε, εφόσον απαιτείται η προσωπική επίσκεψη σε ένα λογιστικό γραφείο, αυτό να γίνεται σε συνεννόηση µε τον λογιστή σας, και µόνο εφόσον είστε σίγουροι/ες για την κατάσταση της υγείας σας και του λογιστή σας. Η ∆ηµόσια Υγεία είναι κοινό αγαθό και οφείλουµε να το προστατεύουµε όλοι.

Ο πρόεδρος
Κωνσταντίνος Κιούρκας