Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Νέα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Γρεβενών.

Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα νέα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Γρεβενών. 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Γρεβενών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Γρεβενών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΓΡΕΒΕΝΩΝ μπορούν να δημιουργηθούν νέα τμήματα για τα ακόλουθα νέα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1

Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές  

δραστηριότητες

10
2 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική-Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
3 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25
4

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός,

         διαδίκτυο,πρόληψη εξαρτήσεων,διατροφή κ.λ.π.)

25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :2462353404 (κα Μωϋσιάδου) και 2462028098 (κα Τάτση)

Ταχ. Διεύθυνση: Τμήμα Πρόνοιας δήμου Γρεβενών (Διοικητήριο,Τ.Κ. 51100,Γρεβενά) και

                          Κέντρο Κοινότητας δήμου Γρεβενών (κτίριο Μαθ. Εστίας,Τ.Κ.: 51100,Γρεβενά)

Email: pronoia@0641.syzefxis.gov.gr   και   kentrokoinotitas@dimosgrevenon.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δείτε ακόμα