Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

«Σχολικό Κτίριο Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης στα Γρεβενά – Δημοπράτηση τριών νέων ενεργειακών αναβαθμίσεων σχολικών μονάδων»

Στην δημοπράτηση τριών ακόμη έργων ενεργειακών αναβαθμίσεων σχολικών κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού 665.000€ προχώρησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών.
Έτσι μετά το 2ο Δημοτικό που δημοπρατήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με προϋπολογισμό 258.548,39€, σειρά πήραν:
το 3ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών με προϋπολογισμό έργου 231.774,19€,
το 6ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών με προϋπολογισμό έργου 238.225,81€
και το 7ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών με προϋπολογισμό έργου 194.919,35€ το οποίο μάλιστα με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις μετατρέπεται σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (ενεργειακή κατηγορία Α+).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που είναι η 6,9 και 10 Μαρτίου 2020 αντίστοιχα για κάθε σχολείο.
Τα έργα μετά από πρόταση που υπέβαλλε ο Δήμος Γρεβενών, χρηματοδοτούνται πλήρως από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας / ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δείτε ακόμα