Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Δήμος Γρεβενών: Υλοποιείται η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Γρεβενών με 1 εκατ.€

Στην δημοπράτηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Γρεβενών» συνολικού προϋπολογισμού 1.075.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Γρεβενών (Ν. Γρεβενών) και κύριο του έργου το ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του Δήμου Γρεβενών προχώρησε η δημοτική αρχή με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού την 05-3-2020.
Στο έργο σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 107/2018 μελέτη της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

1. Θερμομόνωση προσόψεων
2. Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά
3. Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας για θέρμανση –ψύξη
4. Εγκατάσταση Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας για την θέρμανση-ψύξη και μηχανικού αερισμού του κυρίως αγωνιστικού χώρου.
5. Εγκατάσταση τερματικών μονάδων νερού (FCU’s) για τη θέρμανση-ψύξη του κυρίως αγωνιστικού χώρου και των βοηθητικών χώρων
6. Εγκατάσταση Boiler 1000 lit διπλής ενεργείας για παραγωγή ΖΝΧ
7. Εγκατάσταση υποσταθμού Μέσης Τάσης, νέου Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης και συστοιχία πυκνωτών για την διόρθωση cosφ.
8. Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα φωτιστικά τύπου LED σε όλους τους χώρους
9. Αντικατάσταση των κερκίδων στον αγωνιστικό χώρο.
Η δαπάνη του έργου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών.

Γραφείο Τύπου
Δημάρχου Γρεβενών