Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ολοκλήρωση του πρώτου προγράμματος του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Γρεβενών.

Με απόλυτη επιτυχία υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα “Εθελοντισμός: Διαχείριση κινδύνων, κρίσεων, εκτάκτων αναγκών στη τοπική κοινωνία” από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Γρεβενών, το οποίο συνεχίζει επιτυχώς τη λειτουργία του με τη συνεργασία του Δήμου Γρεβενών, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις και υπήρξε και πρακτική εφαρμογή των όσων διδάχθηκαν στην αίθουσα.

Ευχαριστούμε θερμά τον εκπαιδευτή, κο Αλεξίου Χαράλαμπο για το ζήλο και την προθυμία που επέδειξε να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές αρχές του Εθελοντισμού.

Παράλληλα ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΓΡΕΒΕΝΩΝ συνεχίζουμε να παραλαμβάνουμε αιτήσεις συμμετοχής προκειμένου να δημιουργηθούν τμήματα για το ακόλουθο πρόγραμμα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50

Επίσης, με νεότερο δελτίο τύπου θα ανακοινωθεί η δημιουργία άλλων, νέων τμημάτων.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :2462353404 (κα Μωϋσιάδου) και 2462028098 (κα Τάτση)

Ταχ. Διεύθυνση: Τμήμα Πρόνοιας δήμου Γρεβενών (Διοικητήριο,Τ.Κ. 51100,Γρεβενά) και

                               Κέντρο Κοινότητας δήμου Γρεβενών (κτίριο Μαθ. Εστίας, Τ.Κ.: 51100,Γρεβενά)

Email: pronoia@0641.syzefxis.gov.gr   και   kentrokoinotitas@dimosgrevenon.gr

                                                                                   Για το Δήμο Γρεβενών

                                                                Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού

                                                                                                       Μπόλης Δημήτριος