Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Eνημερωτική επιστολή – καταγγελία. Δ.Α.Κ.Ε. Δ.Ε. Γρεβενών.

Συναδέλφισες –Συνάδελφοι,

 

Η Δ.Α.Κ.Ε.  Δ.Ε. Γρεβενών  και τα εκλεγμένα μέλη της στο Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. καταγγείλαμε στην Ο.Λ.Μ.Ε. την παράτυπη και παράνομη συγκρότηση του Δ.Σ.. Βασικός μας στόχος είναι η καταγγελία του εδώ και δύο χρόνια ανενεργού και παθητικού Δ.Σ. που ασχολείται παρασκηνιακά με τον καταμερισμό των θέσεων στο προεδρείο. Είναι γεγονός ότι..

και τις δύο προηγούμενες χρονιές με τον καταιγισμό των μέτρων λεηλασίας που υποστήκαμε, τόσο στο εργασιακό μας περιβάλλον  όσο και στους μισθούς μας, το Προεδρείο και η παράταιρη «πλειοψηφία» του, είχε υποστείλει τη σημαία του αγώνα και της ενιαίας δράσης. Επειδή η κατάσταση αυτή είναι άδικη για την Ε.Λ.Μ.Ε. Γρεβενών, έχουμε την ευθύνη να αποτρέψουμε να συμβεί αυτό και για μία τρίτη χρονιά. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ Η ΕΛΜΕ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ, σας καλούμε να είστε παρόντες, τόσο στις Γενικές Συνελεύσεις που θα συγκαλέσουμε όσο και στις δράσεις μας απέναντι σε όποια μνημόνια και απειλές απολύσεων. Σας καλούμε να συμμετέχετε και να  αναδείξετε στις εκλογές των αντιπροσώπων μας στο 16ο  Συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε. συναδέλφους  ΠΟΥ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ  ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ. 

 

Δ.Α.Κ.Ε. Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ –ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ – ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΘΕΑΤΕΣ

 

 

 

                                                                                                Γρεβενά 15/03/2013                                                          Καραγιάννης Δημήτριος                                                          

Φακή Μαρία                                                                     ΠΡΟΣ

Εκλεγμένα μέλη Δ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. Γρεβενών                   Δ.Σ. Ο.Λ.Μ.Ε.

Τηλ. 6944390366                                                                                         

 

                                                                              ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                              1) Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

                                                                              2) ΣΧΟΛΕΙΑ Δ.Ε.  περιφ. ενότητας  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

                                                                              2) ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

 

Συνημμένα: 3 (πρακτικό  & έγγραφο «συγκρότησης» & Η πρόταση μας για ενωτικό προεδρείο στο Δ.Σ.  της Ε.Λ.Μ.Ε.)

 

Ενημέρωση – Καταγγελία

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

            Στις 15/03/2013 έγινε «συγκρότηση»  Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με έγγραφο που υπογράφουν οι φερόμενοι ως πρόεδρος και γεν. γραμματέας,  οι κ. Γκατζιούρας  Δημήτριος και κ. Πολύζος Ευθύμιος αντίστοιχα.

            Σας επισυνάπτουμε θεωρημένο πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Γρεβενών που υπογράφεται μόνο από τα μέλη: 1) Γκατζιούρα Δημήτριο(«Ανεξάρτητοι»), 2) Μίχου Δέσποινα (ΠΑΣΚ) και 3) Πολύζο Ευθύμιο(«Ανεξάρτητοι») στο οποίο είναι φανερό ότι για τη θέση τόσο του ταμία όσο και του γεν. Γραμματέα της Ε.Λ.Μ.Ε. ψηφίστηκε το ίδιο πρόσωπο (Πολύζος Ευθύμιος) με ψήφους 3 υπέρ («Ανεξάρτητοι» – ΠΑΣΚ )και 2 παρών (ΔΑΚΕ) με φανερή ψηφοφορία. Τα μέλη του Δ.Σ. και υπογράφοντες: Καραγιάννης Δημήτριος και Φακή Μαρία δεν υπέγραψαν το πρακτικό και δήλωσαν «παρών», διότι το γεγονός αυτό είναι παράνομο και σας το καταγγέλλουμε για τους εξής λόγους:

1)      Με βάση το ν.1264/1-7-1982/ΦΕΚ79Α/82 (Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων) άρθρο 9 παρ.1 «Η διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης συγκροτείται όπως ορίζει το καταστατικό. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα ή Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο». Στο έγγραφο που σας κοινοποίησαν με αρ. πρωτ. 1/15-03-2013 ψευδώς αναφέρεται «Χρέη ταμία αποφασίστηκε να εκτελεί ο Γ.Γ. Πολύζος Ευθύμιος» και αποκρύπτεται το γεγονός ότι  με βάση το πρακτικό, που μόνο οι ίδιοι υπέγραψαν, ψηφίστηκε για γεν. γραμματέας και για ταμίας ο κ. Πολύζος Ευθύμιος.

2)      Από το πρακτικό που οι ίδιοι υπέγραψαν  δεν προκύπτει ότι προτάθηκε από αυτούς ενωτικό προεδρείο με αναλογική εκπροσώπηση κατά τα πρότυπα του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. με σκοπό την κοινή μας δράση. Πριν τη «συγκρότηση» του Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. και εντός των 8 ημερών που προβλέπει το καταστατικό μας, τα τρία μέλη, που υπογράφουν το πρακτικό «συγκρότησης», μαζί με την πρόσκληση για συγκρότηση έλαβαν γραπτώς την πρότασή μας για ενωτικό Δ.Σ (επισυνάπτεται στο παρόν) το οποίο αγνόησαν επιδεικτικά και ουδέποτε απάντησαν.

3)      Η συγκρότηση του Δ.Σ. έγινε σε ημερομηνία πέραν των οκτώ ημερών που προβλέπει το καταστατικό μας. (Το γεγονός ότι στο πρακτικό αναφέρεται ότι υπεύθυνοι για την καθυστέρηση ήταν τα μέλη της ΔΑΚΕ, είναι ένας επιπλέον λόγος που δεν το υπογράψαμε. Επισημαίνουμε το γεγονός ότι και αυτή η παράτυπη «συγκρότηση» Δ.Σ. έγινε κατόπιν γραπτής πρόσκλησης της 1ης σε ψήφους της πλειοψηφούσας παράταξης Φακή Μαρίας). Φυσικά ευθύνη για την μη έγκαιρη συγκρότηση έχουν όλα τα εκλεγμένα μέλη στο Δ.Σ. Αλλά ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη έχει και ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Γκατζιούρας Δημήτριος που παρέτεινε τη θητεία του για δύο μήνες μετά την προβλεπόμενη από το καταστατικό μας ημερομηνία λήξης της θητείας του.

4)      Η «συγκρότηση” του Δ.Σ. είναι παράνομη και για τον λόγο ότι: δεν έγινε με μυστική ψηφοφορία αλλά με φανερή γεγονός που αντίκειται στο καταστατικό μας που προβλέπει μυστική ψηφοφορία.

 

            Επειδή αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε τον ανορθόδοξο και αντισυναδελφικό τρόπο δράσης και έκφρασής τους και επειδή τιμούμε τους συναδέλφους που εκφράστηκαν με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο στις εκλογές ψηφίζοντάς μας  για εκπροσώπους τους, σας παρακαλούμε ως Δ.Σ. του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου, να κάνετε όλες τις απαραίτητες  ενέργειες για την νόμιμη συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Γρεβενών, ώστε  να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα και η διαδικασία της εκλογής των αντιπροσώπων μας για το 16ο  συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε.

 

Μαζί στους αγώνες και στους δρόμους

Να αγωνιστούμε απέναντι στα μνημόνια

και σε όσους ληστεύουν τη ζωή μας.

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση,

 

Καραγιάννης Δημήτρης (ΠΕ 03) μέλος Ε.Λ.Μ.Ε. Γρεβενών

                                                           αναπλ. αιρετός ΠΥΣΔΕ Γρεβενών

 

Φακή Μαρία (ΠΕ 11)                      μέλος Ε.Λ.Μ.Ε. Γρεβενών