Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

34η ειδική και 35η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) καθώς και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν, να προσέλθετε στην 34η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 30 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ. στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2020.
Πληροφορίες: Κολτσίδας Δημήτριος –Παπαϊωάννου Ευάγγελος – Τολίκα Ευδοξία
Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δήμου Γρεβενών και των Νομικών Προσώπων με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α.& Α.) και “Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών” (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.)
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Ευάγγελος – Τολίκα Ευδοξία
Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύει, να προσέλθετε στην 35η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 30 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης των Δημοτικών Σφαγείων Γρεβενών (κτιριακές εγκαταστάσεις και σφαγειοτεχνικός εξοπλισμός)
Πληροφορίες: Γεωργιάδου Δέσποινα
Θέμα 2ο Ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των δύο γηπέδων τένις που αποφασίσθηκε με την αριθμ. 275/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Αθλτικού Συλλόγου Αντισφαίρισης Γρεβενών)
Πληροφορίες: Γεωργιάδου Δέσποινα

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θέμα 3ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Δήμου Γρεβενών”
Πληροφορίες: Μπότζη Ειρήνη

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
1. Γρεβενών

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Επίδοση
1. Πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Αντισφαίρισης Γρεβενών κ. Ζιώγα Κωνσταντινιά

Κοινοποίηση
1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Ανδρέα Πάτση
2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Γεώργιο Κασαπίδη
3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ιωάννη Γιάτσιο
4. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)
5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων
6. M.M.E.
7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)