Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Δήλωση κυψελών έτους 2019

Από τη Δ/νση Αγρ/κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ανακοινώνεται ότι:

Οι μελισσοκόμοι , που είναι κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων , να προσέλθουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για να καταθέσουν
Αίτηση –Δήλωση των κυψελών που κατέχουν (Υπόδειγμα 1) .
Η Αίτηση-Δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

Επισημαίνουμε ότι η δήλωση των κυψελών είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπεται στον Καν.(ΕΕ) 2015/1366 και τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 2015/1368

Μελισσοκομικά Βιβλιάρια που έχουν θεωρηθεί μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2019 , δεν απαιτείται υποβολή Αίτησης –Δήλωσης κατοχής κυψελών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στη Δ.Α.Ο.Κ . της Π.Ε. Γρεβενών, στην κ. Νικολαΐδου Μαρία, στο τηλέφωνο: 2462 3 53 081

Ο Δ/ντής

Νικόλαος Τάκας

Δείτε ακόμα