Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Γρεβενών

Με την από30-09-2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/Α΄) δόθηκε παράταση στη ρύθμιση των κάθε είδους οφειλών προς τους Δήμους, εφόσον αυτές έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν μέχρι 29-11-2019, με απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμα, κατά ποσοστό, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, όπως προέβλεπε το άρθρο 110 του Ν. 4611/2019.
Η τυχόν βεβαίωση των εσόδων πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μέχρι 29-11-2019 (τελευταία προθεσμία) με την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Γρεβενών (υπεύθυνος κ. Στέφος Δημ. τηλ. 24623.50851).
Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Γρεβενών οπωσδήποτε μέχρι 31-12-2019, (υπεύθυνος κ. Καρέτσας Δημ. τηΛ. 24623.50897).
Θυμίζουμε ότι στη ρύθμιση των 100 δόσεων μπορούν να υπαχθούν όλες οι οφειλές προς το Δήμο, όπως π.χ. είναι οφειλές από κάθε είδους Μισθώματα, από το Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα), από το Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων και το Τέλος παρεπιδημούντων ξενοδοχείων, από παλιές οφειλές των πρώην Κοινοτήτων, από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), από Τέλη χρήσης θέσεων στάθμευσης κτλ.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στην παραπάνω ρύθμιση, που θα είναι η τελευταία ευκαιρία για την εξόφληση των οφειλών τους σε δόσεις, να απευθυνθούν έγκαιρα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Αθ. Δασταμάνης
Δήμαρχος Γρεβενών

Δείτε ακόμα