Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, να προσέλθετε στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Μαθητικής Εστίας
Θέμα 1ο Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης της Μαθητικής Εστίας για το Σχολικό έτος 2019 – 2020

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Επανακαθορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης ΣΧΟΟΑΠ μεταξύ Πρώην Κοινότητας Σμίξης και Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΟ.)

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 44.000,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου και έγκριση του 28ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Παραχώρηση της χρήσης μίας αίθουσας του Δημοτικού Ακινήτου – πρώην Δασαρχείο – της Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Γρεβενών “Ο ΟΡΦΕΥΣ”)
Θέμα 5ο Επανυποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 2ου τριμήνου έτους 2019

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 6ο Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: “Έργα αθλητικών υποδομών του Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 54/2016

Ειδικά Θέματα
Θέμα 7ο Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: “Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων”

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα