Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πραγματοποιήθηκε ημερίδα από την «ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» για την απασχόληση (video)

 Η Εναρκτήρια Ημερίδα Ενημέρωσης της Πράξης« Τοπικό Δίκτυο κοινωνικής και εργασιακής ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών» πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Γρεβενών. Κατά τη διάρκεια της  ημερίδας, η οποία υλοποιείται από την «Αναπτυξιακή Σύμπραξη …

Μοχλός Απασχόλησης Γρεβενών» στο πλαίσιο των Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ), παρουσιάσθηκαν οι δράσεις, η σκοπιμότητα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης.

 

{youtube}C9t7sqMOPlA|560|350{/youtube}

 

Με την υλοποίηση του προγράμματος  επιδιώκεται  η εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση  εκατόν ενενήντα (190) ανέργων, ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και  αναμένεται  να οδηγήσει σε:

 • Ενενήντα πέντε (95) θέσεις απασχόλησης μισθωτής εργασίας
 • Πενήντα (50) θέσεις απασχόλησης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
 • Τριάντα (30) άτομα σε αυτοαπασχόληση / επιχειρηματικότητα
 •  Δεκαπέντε (15) άτομα για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεων

Οι δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι ωφελούμενοι άνεργοι είναι:

 • –          Συμβουλευτική υποστήριξη
 • –          Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης με εκπαιδευτικό επίδομα
 • –          Ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • –          Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
 • –          Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
 • –          Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού:

 

 • Μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 45, με χαμηλά τυπικά προσόντα
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής  έως και 30 Απριλίου 2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 14:00, στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ– ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ (πληροφορίες, κος Αναστάσιος Κοτοπούλης) και στο  ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ (πληροφορίες, κος Νικόλαος Σίμηνας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την Πράξη «Τοπικό Δίκτυο κοινωνικής και εργασιακής ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών», στα γραφεία της Αναπτυξιακής Γρεβενών ΑΕ ΟΤΑ, Κ. Ταλιαδούρη 16, Γρεβενά, τηλ. 2462087380, (κος Γεώργιος Παπαλιούρας, κα Χρυσούλα Κριθαριώτη), καθώς και στην ιστοσελίδα www.moxlos-grevena.gr

 

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι συνημμένα με το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο θα μπορούν να προμηθεύονται από τα παραπάνω γραφεία, τα γραφεία των άλλων εταίρων του έργου και την ιστοσελίδα www.moxlos-grevena.gr θα υποβάλλουν και τα εξής έγγραφα: 

 

 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Βεβαίωση ανεργίας (πρωτότυπη)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

Επίσης θα υποβάλλουν, σε απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς δηλαδή κανενός είδους επικύρωση,τα ακόλουθα:

 • Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ – ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό)
 • Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
 • Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν):
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
 • Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης
 • Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών.